ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ

 

CELE SZKOLENIA:

 

Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:

 • Zachowań i działań w sytuacjach kryzysowych.

 • Zasad komunikacji interpersonalnej w kontakcie z ludźmi znajdującymi się w stanie stresu.

 • Stylów zachowań, ich identyfikacji oraz dobierania odpowiedniego modelu komunikacji.

 • Sposobów celowego i skutecznego podejmowania decyzji.

 • Wiedzy na temat nieprzewidywalności zachowań i działań w sytuacji kryzysowej i sposobów radzenia sobie z nimi.

 

Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:

 • Zarządzania własnymi emocjami i stresem w trudnej sytuacji.

 • Podejmowania skutecznych decyzji.

 • Lepszego komunikowania się z otoczeniem i zarządzania ludźmi w kryzysie.

 • Stosowania technik asertywnego zachowania.

 • Radzenia sobie z  paniką wśród załogi.

 • Wyboru i stosowania skutecznych technik przekonywania i motywowania ludzi.

 • Utrzymania wysokiej samooceny i  bycia liderem w trudnej sytuacji.

 • Zapobiegania eskalacji reakcji stresowej.

 

Wykształcenie i utrwalenie postaw:

 • Kreatywności w poszukiwaniu rozwiązań w sytuacjach trudnych.

 • Motywacji wewnętrznej do zarządzania sytuacją kryzysową.

 • Traktowania kryzysu jako wyzwania.

 • Wzmocnienia motywacji do pracy nad sobą i rozwijania umiejętności liderskich.

 • Budowania nowych nawyków postępowania w sytuacjach awaryjnych.

 • Aktywnego rozwijania kompetencji skutecznego radzenia sobie z kryzysem.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

CZĘŚĆ I

 1. Czym są sytuacje kryzysowe?  

 2. Definicje kryzysu i sytuacji kryzysowej.

 3. Kryzysy wewnętrzne, zewnętrzne, nawarstwienia i kumulacje zdarzeń.

 4. Fazy sytuacji kryzysowych.

 5. Pojęcie kultury bezpieczeństwa.

 6. Analiza potencjalnych zagrożeń i ryzyka w sytuacji kryzysowej.

 7. Przeciwdziałanie – prewencja (wykorzystanie narzędzi takich jak np. monitoring, detektory substancji niebezpiecznych i niepożądanych, czujniki dymu, itp.).

 8. Doprowadzanie do usuwania skutków kryzysu.

 9. Bezpieczeństwo jako proces.

 10. Psychologia stresu.  Uwarunkowania psychologiczne podejmowanych działań.

 11. Jak ludzie zachowują się podczas sytuacji kryzysowej.  

 12. Style zachowań i działań – czego mogę się spodziewać od swoich ludzi?

 13. Zachowania i podejmowanie działań w stresie.

 14. Uwarunkowania psychologiczne podejmowanych działań.

 15. Symulacja  realnej sytuacji stresowej  i jej rejestracja video.

 16. Wstępna analiza symulacji.

 

CZĘŚĆ II

 1. Emocje, działania w afekcie – jak rozpoznać i jak sobie z nimi radzić?

 2. Budowanie skutecznej postawy pracowników, która sprawdza się w sytuacji kryzysowej.

 3. Proces podejmowania decyzji i jego uwarunkowania.

 4. Pułapki podejmowania decyzji w sytuacji krytycznej.

 5. Wewnętrzna komunikacja kryzysowa i zarządzanie informacją – ćwiczenie i rejestracja video.

 6. Zespół i jego członkowie w sytuacji kryzysowej – problem odpowiedzialności, ról podejmowanych przez poszczególnych członków zespołu, synergia działań zespołowych.

 7. Racjonalny model zarządzania kryzysowego z elementami nieracjonalnych zmiennych.

 

CZĘŚĆ III 

Wnioski:

Podsumowanie całego szkolenia.

 

Szkolenie adresowane do osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie jednostek publicznych (urzędy, szkoły, szpitale, placówki ochrony zdrowia, inne placówki użyteczności publicznej).