Zespół Instytutu BiRM

Marek BARANOWSKI 

Dyrektor Departamentu Szkoleń

Michał LIPA

Dyrektor Departamentu Analiz SDirect24 

Bogusław PACEK

Dyrektor Instytutu            Prezes Zarządu

Sławomir MAJMAN

Wicedyrektor Instytutu Wiceprezes Zarządu

Juźwik.jpg

Czesław JUŹWIK

Dyrektor Departamentu ds. Bezpieczeństwa Obronnego

Batkowski.jpg

Rafał BATKOWSKI

Dyrektor Departamentu ds. Bezpieczeństwa Publicznego

Joanna SOZAŃSKA

Wicedyrektorka Instytutu BiRM

Magdalena

ROCHNOWSKA

Dyrektorka ds. Marketingu i Komunikacji Społecznej

Artur SKOREK

Redaktor Naczelny Scientific Journal Junior

Weronika ŚLUSARCZYK

Redaktorka Naczelna Portalu SDirect24 

Patrycja MOLKO

Koordynatorka Projektów Naukowych

Kamila CHROBAK

Koordynatorka Projektów Naukowych

Dariusz KILIAN 

Koordynator ds.Ochrony danych osobowych i informacji niejawnych

Bartłomiej PODWORSKI

Koordynator ds. IT i mediów społecznościowych

Julia KOTOWSKA

Stażystka

Weronika JUREK

Stażystka