© 2017 by SDirect24.org, Warszawa, edukatorstwo@gmail.com

FUNDACJA Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego "SDirect24"

 

PREZES ZARZĄDU:

prof. dr hab. gen. dyw. w st. spocz. Bogusław PACEK

WICEPREZES ZARZĄDU:

Sławomir MAJMAN

DYREKTOR DS. BEZPIECZEŃSTWA MILITARNEGO:

płk rez. mgr inż. Czesław JUŹWIK

DYREKTOR DS. BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO:

dr Rafał BATKOWSKI

DYREKTOR DS. SZKOLENIA:

płk rez. mgr inż. Marek BARANOWSKI

SCIENTIFIC PROJECT MANAGER:

Patrycja MOLKO

DYREKTOR SDIRECT24 JUNIOR:

dr Michał LIPA

  • YouTube
  • Facebook Social Ikona
  • Twitter Ikona społeczna