Temat: Obrona Terytorialna

"Obronę Terytorialną tworzy się w celu nasycenia pola walki patriotyzmem", gdybym tego nie usłyszał na poważnym spotkaniu od najbardziej kompetentnej osoby miałbym wrażenie, że jest to dowcip z czasów studium wojskowego dla studentów w PRL-u. A przecież od czasów rozwoju internetu, mediów społecznościowych, narodzenia hejtu i pojawienia się memów, dowcipy się skończyły. Aktualny dokument zacytował generał Mieczysław Gocuł, na...

Wojska OT już zbierają swoiste doświadczenie i są wciąż zaczątkiem do powstania systemu powszechnej Obrony Terytorialnej w Polsce. Ale jednak pierwsze obserwacje z ich funkcjonowania oraz rodzące się na tej kanwie wnioski sugerują, aby rozwijając je w ramach koniecznego im systemu OT zastanowić się nad tym, co wyrażają poniższe refleksje.

 źródło: TVN24

A. Jeszcze się dobrze nie rozwinęły struktury Wojsk OT, a już niektórzy suge...

Dzisiaj coraz częściej słyszy się z obozu władzy oraz kierownictwa Sił Zbrojnych, że zmiany w Radzie Ministrów na przełomie 2017/2018 mogą dotknąć także Wojsk OT. Trwa ożywiona debata wokół nich, i wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie nastąpią w tym obszarze obronności istotne, a zarazem konieczne zmiany gdyż przede wszystkim z tych wojsk  - mających charakter typowych wojsk wewnętrznych - należy utworzyć koniecznie P...

Od wielu miesięcy trwa w Polsce ożywiona dyskusja na temat roli obrony terytorialnej w zapewnieniu bezpieczeństwa naszego kraju. Szczególnie przybrała ona na sile po decyzji MON dotyczącej powołania Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) jako samodzielnego rodzaju Sił Zbrojnych i przystąpieniu do formowania struktur tych wojsk.  Warto zatem się przyjrzeć, jak do tej sprawy podeszli nasi sąsiedzi - Czesi, którzy również przystąpili d...

Biorąc pod uwagę środki walki dla Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) trzeba mieć na względzie komplementarne możliwości całych Sił Zbrojnych RP, to znaczy, że wymogi sprzętowe i ich wykorzystanie zarówno tych Wojsk, jak i operacyjnych (WO) muszą służyć kompleksowo pojmowanej obronie militarnej w ramach obrony narodowej na rzecz siły obronnej Polski. Stąd powstanie WOT istotnie warunkuje funkcjonalność oraz wymogi sprzętowe także...

Przyjmując, że Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) są wojskami lokalnie tworzonymi i lokalnie funkcjonującymi w strukturze terytorialnych organów dowodzenia, czyli w podporządkowaniu wojewódzkich i powiatowych Komend Obrony Terytorialnej (a niekiedy gminnych, jeśli gmina jest odpowiednio duża, jak chociażby w niektórych miastach) – bo bez tych dowództw nie są to Wojska OT – to mając na względzie podstawowe znaczenie Obrony Teryt...

Please reload

  • YouTube
  • Twitter Ikona społeczna
  • Facebook Social Ikona