Slusarczyk.jpg
Weronika Ślusarczyk

Absolwentka studiów bliskowschodnich w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Obecnie studiuje w Instytucie Judaistyki UJ. Ostatni semestr studiów licencjackich spędziła na University of Haifa jako stypendystka programu Erasmus+. Zainteresowana przede wszystkim polityką, kulturą i społeczeństwem Izraela i jego relacjami z arabskimi sąsiadami, językiem hebrajskim, stosunkami polsko-izraelskimi oraz mediami i sytuacją dziennikarzy na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Bliskiego Wschodu. W wolnych chwilach chętnie wraca do starych polskich filmów, ćwiczy swój hebrajski zagadując do izraelskich turystów odwiedzających Kraków i poluje na kolejne wyjazdy i stypendia badawcze do Izraela.

TEKSTY AUTORKI: