Weronika Jurek

Studentka Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu, interesuje się psychologią, festiwalami muzycznymi, literaturą o tematyce kryminalnej i psychologiczną.