USŁUGI

1. Psychofizjologiczne badania poligraficzne.

Cele:   

  1. Psychofizjologiczne badania poligraficzne:

  •  wytypowanych osób dla celów procesowych,

  • na potrzeby organizacji, osób prywatnych,

  • na potrzeby procedur rekrutacyjnych i kadrowych.

2. Szkolenia w zakresie możliwości i celowości przeprowadzenia i praktycznego wykorzystania  badań na potrzeby procesowe, operacyjne i bezpieczeństwa w organizacji oraz sprawdzeń rzetelności kontrahentów

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

Koordynator: 

JAKUB

JANCZEWSKI 

szkolenia.sdirect24@gmail.com

tel.: 696912235

2.  Ochrona specjalna. Ochrona VIP-a/ów w miejscu czasowego pobytu, w tym w czasie imprez masowych.

Cele:   

Wynajem wykwalifikowanych i doświadczonych agentów ochrony osobistej do zabezpieczenia pobytu VIP-a/ów  w miejscu ich czasowego pobytu, w tym w czasie imprez masowych. Usługa realizowana może być  w kraju i poza jego granicami,  w stosunku do obcokrajowców, artystów w trakcie ich występów (przed, po występach).

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

Koordynator: 

JAKUB

JANCZEWSKI 

szkolenia.sdirect24@gmail.com

tel.: 696912235

3.  Ochrona specjalna. Wynajęcie wykwalifikowanych kierowców-ochroniarzy  przewożących  VIP-a. 

Cele:   

Wynajem wykwalifikowanych i doświadczonych kierowców-ochroniarzy do przewozu  VIP-a ( na pojazdach powierzanych lub wynajętych w zależności od potrzeb i oczekiwać zleceniodawcy z firmy zewnętrznej. i opcjonalnie jego ochrona w miejscu czasowego pobytu.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

Koordynator: 

JAKUB

JANCZEWSKI 

szkolenia.sdirect24@gmail.com

tel.: 696912235