Rafał Batkowski
Marek Baranowski
Robert L. Caslen
Ryszard Demczuk
Ryszard Grosset
Piotr Hac
Ben Hodges
Ben Hodges
Ryszard Jakubczak
Czesław Juźwik
Krzysztof Liedel
Krzysztof Łojek
Sławomir Majman
Jerzy Michałowski
Jerzy Michałowski
Kornela Oblińska
Roman Polko
Ewelina Słowińska
Zenon Smutniak
Michał Stępiński
Leszek Szreder
Anatol Wojtan
Jacek Zalewski
Rozwiń

MATERIAŁY NASZYCH EKSPERTÓW NA TEMAT:

#ZOSTAŃWDOMU

24.07.2019

W lipcu 2019 roku świętujemy 100-lecie Policji - to szczególny jubileusz, okazja do złożenia życzeń wszystkim policjantkom i policjantom, a także pracownikom Policji!  Jest to również doskonała okazja nie tylko na retrospekcję ale przede wszystkim na spojrzenie w przyszłość.

HISTORIA

24 lipca 1919 roku na mocy ustawy o Policji Państwowej (Dz.Pr.P.P. 1919 nr 61 po...

13.11.2018

Awareness of the necessity to undertake activities that serve the security of every citizen has evolved along with the social and economic development of the Polish-Lithuanian Commonwealth over the centuries. Such defined processes were also accompanied by an increase in the importance of legal sciences and practice in law enactment and enforcement in Poland.

In...

08.11.2018

Świadomość konieczności podejmowania działań służących bezpieczeństwu każdego obywatela ewoluowała wraz z rozwojem społecznym i ekonomicznym Rzeczypospolitej na przestrzeni stuleci. Tak określonym procesom towarzyszył również, wzrost znaczenia nauk prawnych oraz praktyki stanowienia i egzekwowania prawa w Polsce.

Poza przedsięwzięciami o charakterze porządkowym...

01.11.2018

Policja jest głównym podmiotem gwarantującym bezpieczeństwo każdej lokalnej społeczności. Pełni także rolę kluczowego innowatora i kreatora działań w tym obszarze zagadnieniowym,
a zarazem jest pierwszym responderem w przypadku wystąpienia zagrożenia - nie tylko
w postaci zachowań przestępnych - ale także innych niebezpieczeństw, patologii i problemów. W tym za...

Please reload

SDirect24 Youtube
Please reload

SDirect24 Facebook
Najciekawsze teksty
SDirect_junior.jpg
Czym jest SDirect24?

Działalność SDirect24 ma charakter apolityczny, jej celem jest informowanie
i kreowanie świadomości związanej z bezpieczeństwem i rozwojem społeczeństw na całym świecie. Poza ekspertami, naukowcami, komentatorami, którzy współpracują z nami na stałe zapraszamy do współpracy wszystkich, którym bliskie są podobne cele i idee.

© 2017 by SDirect24.org, Warszawa, edukatorstwo@gmail.com

  • YouTube
  • Facebook Social Ikona
  • Twitter Ikona społeczna