119056279_2415989665361385_2393330166689

07.12.2017

W swojej, prawie stuletniej historii, lotnictwo polskie przechodziło szereg zmian, tak struktur organizacyjnych jak i systemu dowodzenia. Zmiany takie są na stałe wpisane „w życie” wojska i nikogo nie powinny dziwić. Ponieważ, są to też zmiany bardzo kosztowne, to chciałoby się, ażeby zachodziły jak najrzadziej i były bardzo dobrze uzasadnione. Do uzasadnionych...

24.10.2017

Unowocześnianie każdej armii świata jest procesem ciągłym i nigdy nie kończącym się (never ending story, jak mawiają nasi towarzysze broni). Jest ono determinowane głównie przez dwa kryteria. Pierwsze - dobrze byłoby mieć sprzęt najnowocześniejszy i drugie - jeszcze lepiej byłoby, gdyby był to sprzęt jak najtańszy.

 Fot.: Pixabay


Z przeciwstawności tych dwu poję...

27.09.2017

Każde państwo, dla zabezpieczenia własnych interesów narodowych tworzy m.in. wojsko oraz stosownie do występujących potrzeb i prowadzonej polityki, kształci kierowniczą kadrę dowódczą.

Mówiąc o kształceniu kierowniczej kadry, mamy na myśli sytuację, kiedy to żołnierz - dowódca zdobył kompletne wyszkolenie w swojej specjalności i „przeszedł” w niej stanowiska ki...

16.08.2017

Każdy rodzaj wojsk, czy też rodzaj sił zbrojnych, wykonuje dwie zasadnicze grupy zadań: na korzyść własną oraz na korzyść innych. Oczywiście dla każdego dowódcy zadania grupy pierwszej będą priorytetowe a drugiej mniej istotne. Niejako naturalnym jest, że dowódcy będą z wielką troską dbać o utrzymanie takiego stanu wyszkolenia i uzbrojenia podległych wojsk, aby...

01.07.2017

Nawiązując do coraz częstszych wypowiedzi czołowych postaci życia politycznego w Polsce o potrzebie zmiany obowiązującej konstytucji, nie od rzeczy wydaje się zwrócenie uwagi na jeszcze jeden jej zapis. Jeśli w Konstytucji RP uchwalonej w 1997 roku przyjęto, że „Prezydent Rzeczypospolitej mianuje …dowódców rodzajów Sił Zbrojnych…” (art. 134 pkt. 3), to oczywist...

Please reload

SDirect24 Youtube
Please reload

Najciekawsze teksty
SDirect24 Facebook
SDirect_junior.jpg
Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco!
O Instytucie SDirect24

Działalność Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24 ma charakter apolityczny, jej celem jest informowanie i kreowanie świadomości związanej z bezpieczeństwem i rozwojem społeczeństw na całym świecie. Poza ekspertami, naukowcami, komentatorami, którzy współpracują z nami na stałe zapraszamy do współpracy wszystkich, którym bliskie są podobne cele i idee.

  • YouTube
  • Twitter Ikona społeczna
  • Facebook Social Ikona