Rafał Batkowski
Marek Baranowski
Robert L. Caslen
Ryszard Demczuk
Ryszard Grosset
Piotr Hac
Ben Hodges
Ben Hodges
Ryszard Jakubczak
Czesław Juźwik
Krzysztof Liedel
Krzysztof Łojek
Sławomir Majman
Jerzy Michałowski
Jerzy Michałowski
Kornela Oblińska
Roman Polko
Ewelina Słowińska
Zenon Smutniak
Michał Stępiński
Leszek Szreder
Anatol Wojtan
Jacek Zalewski
Rozwiń

MATERIAŁY NASZYCH EKSPERTÓW NA TEMAT:

#ZOSTAŃWDOMU

28.05.2020

Pod koniec kwietnia Rada Europejska przyjęła plan działań, których celem jest znoszenie rozmaitych ograniczeń w życiu społecznym i gospodarczym, wprowadzanych w państwach członkowskich UE dla powstrzymania epidemii COVID-19. To nic innego jak strategia wyjścia z pandemii i program powrotu do w miarę normalnego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Jednocze...

17.05.2020

Można usłyszeć wiele pretensji o niewystarczające działania i bierną postawę Unii Europejskiej wobec pandemii koronavirusa. Sporo z nich trzeba uznać za słuszne, wszak sama przewodnicząca Komisji przepraszała Włochów za słabą reakcję UE i państw członkowskich w odpowiedzi na oczekiwaną przez nich pomoc. Jednak równie dobrze sporą część z owych pretensji trzeba...

30.10.2019

Polska jest krajem o niskim, a niektórzy mówią bardzo niskim poziomie kapitału społecznego. Zdaniem wielu badaczy stanowi to wręcz barierę rozwojową kraju. Wskazują oni, iż bez podniesienia poziomu kapitału społecznego trudno będzie o zdolności kooperacyjne, budowę sieci współpracy i podejmowanie większych wyzwań rozwojowych. Jednym z czynników budujących ów ka...

26.10.2018

O ostatnich tygodniach sporo było mowy w nowym raporcie fundacji Bertelsmanna na temat efektywności polityk i rządzenia w krajach OECD i Unii Europejskiej. Raport prezentuje trzy indeksy zrównoważonego rządzenia: jakości demokracji, efektywności polityki oraz zdolności i odpowiedzialności rządzenia. W Polsce najwięcej uwagi poświęcono indeksowi jakości demokrac...

06.08.2018

Wewnętrzne konflikty polityczne są rzeczą normalną. To nie znaczy, że nie są groźne dla państw i społeczeństw je zamieszkujących. Jak twierdzą teoretycy konfliktu (G Simmel. L. Coser), im bardziej hermetyczne są strony konfliktu oraz im bardziej dotyczy on kwestii związanych z wartościami, tym gwałtowniejszy będzie jego przebieg. Zagrożenie zwiększa się wówczas...

28.09.2017

W dorocznej informacji o stanie Unii Europejskiej wygłoszonej w Parlamencie Europejskim J.C. Juncker stwierdził, iż nielegalna migracja na obszar UE zmniejszyła się w ciągu ostatniego roku o 97%. Bez wątpienia kroki podjęte przez Unię – uszczelnianie granic, instytucjonalne zmiany Frontexu i powołanie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz readmisyj...

Please reload

SDirect24 Youtube
Please reload

SDirect24 Facebook
Najciekawsze teksty
SDirect_junior.jpg
Czym jest SDirect24?

Działalność SDirect24 ma charakter apolityczny, jej celem jest informowanie
i kreowanie świadomości związanej z bezpieczeństwem i rozwojem społeczeństw na całym świecie. Poza ekspertami, naukowcami, komentatorami, którzy współpracują z nami na stałe zapraszamy do współpracy wszystkich, którym bliskie są podobne cele i idee.

© 2017 by SDirect24.org, Warszawa, edukatorstwo@gmail.com

  • YouTube
  • Facebook Social Ikona
  • Twitter Ikona społeczna