Analiza: Czy przekop Mierzei Wiślanej poprawi zdolności obronne Polski?

Jednym z gorących tematów, który często występuje w publicznej debacie jest przekop Mierzei Wiślanej. Pada wiele argumentów przemawiających za realizacją przekopu oraz przeciwko tej inwestycji. Do Instytutu Bezpieczeństwa Międzynarodowego SDirect24 zwrócił się przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego z prośbą o wydanie opinii, na ile ewentualnie wykonany przekop będzie służył zadaniom obronnym państwa, szczególnie Marynarce Wojennej. Opracowany Raport jest wynikiem pracy zespołowej, w której uczestniczyli specjaliści z różnych obszarów obronności i rodzajów sił zbrojnych (włącznie z Marynarką Wojenną). Jako Instytut nie wnikamy w kwestie polityczne, nie zajmujemy się też wszystkimi (np.turystycznymi)aspektami ewentualnego wykorzystania przekopu. Główne ustalenia Raportu odnoszą się do kwestii obronnych i w tej kwestii nasza opinia jest jednoznaczna.


Autorzy analizy: Bogusław Pacek, Prezes Fundacji, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24 Czesław Juźwik, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24 ds. Obronnych

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ANALIZĄ - DO POBRANIA

Rysunek: Wizualizacja przekopu Mierzei Wiślanej: szerokość toru przy dnie (poza śluzami) wynosi około 100 metrów; głębokość toru wynosi 4 metry (wg. Urząd Morski w Gdyni).

Ostatnio opublikowane:
  • YouTube
  • Twitter Ikona społeczna
  • Facebook Social Ikona