Oficerowie łącznikowi – ambasadorzy polskiej Policji

Szczególna rocznica jaką jest 100 lecie polskiej Policji skłania do refleksji nad specyfiką funkcjonowania formacji. Jednym z ciekawszych zagadnień jest niewątpliwie instytucja oficera łącznikowego, która ma przede wszystkim na celu ułatwienie bezpośredniej wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo danego państwa. „Wraz z rozwojem procesów integracyjnych w Europie, tworzenia sojuszy i form współpracy na świecie – nastąpiło stopniowe przenoszenie współpracy policyjnej na poziom praktycznych działań i nawiązywania bezpośrednich kontaktów między funkcjonariuszami (…) współdziałanie organów ochrony porządku publicznego państw, takich jak policja, służby graniczne, celne lub finansowe ma na celu zapobieganie i zwalczanie przestępczości m.in. poprzez wymianę informacji, doświadczeń, ekspertyz, pomocy technicznych, systemów szkolenia itp.”[i]

[i] [i] http://www.natolin.edu.pl/pdf/mat-rob/CEN_MatRob_12.pdf

Cały tekst w formacie pdf.

Oficerowie łącznikowi – ambasadorzy polskiej Policji

Autor: insp. w st. spocz. dr Kornelia Oblińska

Ostatnio opublikowane: