Temat: Siły Powietrzne

07.12.2017

W swojej, prawie stuletniej historii, lotnictwo polskie przechodziło szereg zmian, tak struktur organizacyjnych jak i systemu dowodzenia. Zmiany takie są na stałe wpisane „w życie” wojska i nikogo nie powinny dziwić. Ponieważ, są to też zmiany bardzo kosztowne, to chciałoby się, ażeby zachodziły jak najrzadziej i były bardzo dobrze uzasadnione. Do uzasadnionych, należy uznać zmiany powodowane: wnioskami z ostatnich konfliktów,...

24.10.2017

Unowocześnianie każdej armii świata jest procesem ciągłym i nigdy nie kończącym się (never ending story, jak mawiają nasi towarzysze broni). Jest ono determinowane głównie przez dwa kryteria. Pierwsze - dobrze byłoby mieć sprzęt najnowocześniejszy i drugie - jeszcze lepiej byłoby, gdyby był to sprzęt jak najtańszy.

 Fot.: Pixabay


Z przeciwstawności tych dwu pojęć widać, że problem musi być bardzo złożonyi delikaty. Jeżeli wypos...

16.08.2017

Każdy rodzaj wojsk, czy też rodzaj sił zbrojnych, wykonuje dwie zasadnicze grupy zadań: na korzyść własną oraz na korzyść innych. Oczywiście dla każdego dowódcy zadania grupy pierwszej będą priorytetowe a drugiej mniej istotne. Niejako naturalnym jest, że dowódcy będą z wielką troską dbać o utrzymanie takiego stanu wyszkolenia i uzbrojenia podległych wojsk, aby w pierwszej kolejności być gotowym do realizacji zadań na własną k...

02.07.2017

Kiedy przeczytałem, że prezydent Francji Emmanuel Macron powrócił podczas rozmowy z premier Beatą Szydło do sprawy niezrealizowanego zakupu śmigłowców Caracal przez Polskę i zorientowałem się w jaki sposób to zrobił, zrozumiałem, że cena za niezakupienie tego śmigłowca może być kilkakrotnie wyższa niż gdyby je kupić na ustalonych warunkach

 Fot.: wikipedia

Pełniąc służbę na stanowisku zastępcy Dowódcy Operacji EUFOR w Czadzie i...

01.07.2017

Nawiązując do coraz częstszych wypowiedzi czołowych postaci życia politycznego w Polsce o potrzebie zmiany obowiązującej konstytucji, nie od rzeczy wydaje się zwrócenie uwagi na jeszcze jeden jej zapis. Jeśli w Konstytucji RP uchwalonej w 1997 roku przyjęto, że „Prezydent Rzeczypospolitej mianuje …dowódców rodzajów Sił Zbrojnych…” (art. 134 pkt. 3), to oczywiste jest, że w Wojsku Polskim (WP) powinny być rodzaje Sił Zbrojnych...

Please reload

  • YouTube
  • Twitter Ikona społeczna
  • Facebook Social Ikona