© 2017 by SDirect24.org, Warszawa, edukatorstwo@gmail.com

Redakcja czasopisma
SDirect24.org
International scientific journal published under the auspices of NATO Defence Education Enhancement Program
ISSN 2545-0697
Komitet Redakcyjny czasopisma SDirect24:


Redaktor Naczelny:

prof dr hab. Bogusław Pacek
Uniwersytet Jagieloński w Krakowie

Zastępcy Redaktora Naczelnego:

dr Anatol Wojtan
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

dr Mariusz Antoni Kamiński
Akademia Sztuki Wojennej
 
Sekretarz Redakcji:


dr Piotr Pacek

Akademia Sztuki Wojennej
 

Członkowie Komitetu Redakcyjnego:

  • dr Andrij Szumka, Narodowa Akademii Wojsk Lądowych imienia Hetmana Piotra Sahajdacznego we Lwowie

  • mgr Kamila Jakubczak Krawczyńska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 
Wydawca:

Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego "SDirect24"

WARSZAWA

  • YouTube
  • Facebook Social Ikona
  • Twitter Ikona społeczna