International scientific journal published under the auspices of NATO Defence Education Enhancement Program
 
ISSN 2545-0697
REDAKCJA CZASOPISMA SDIRECT24 SCIENTIFIC JOURNAL

REDAKTOR NACZELNY

Prof. dr hab. Bogusław PACEK (Uniwersytet Jagielloński, Polska)


ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
dr Mariusz A. KAMIŃSKI (Akademia Sztuki Wojennej, Polska)


REDAKTORZY
dr Julia GAWĘDZKA (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Polska)
dr Michał LIPA (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
dr Przemysław MAZUR (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Polska)
dr Piotr PACEK (Akademia Sztuki Wojennej, Polska)
dr Karolina RAK (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
dr Artur SKOREK (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
dr Grigorij ZUBRYTSKIJ (Uniwersytet Sił Powietrznych im. Iwana Kożeduba, Ukraina)

 

SEKRETARZ REDAKCJI

Joanna SOZAŃSKA (Szkoła Doktorska, Szkoła Główna Handlowa, Polska)

Wersja elektroniczna czasopisma jest jego wersja pierwotną

Copyright by Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24
 

ul. Twórcza 26
03-289 Warszawa