RADA NAUKOWA CZASOPISMA SDIRECT24 SCIENTIFIC JOURNAL JUNIOR

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ

dr Maciej PLETNIA 

 

CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ

dr Daria BONIECKA-STĘPIEŃ 
dr Joanna GUZIK 
dr Kamila JUNIK 
dr Renata KURPIEWSKA- KORBUT
dr Rafał KWIECIŃSKI 
dr Michał LIPA 
dr Karolina RAK 

dr Dina SEBASTIÃO
dr Aaron WALTER
dr Joanna WARDĘGA