Zdjęcie_os.jpg
Przemysław TUREK
dr hab. profesor UJ

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego: mgr filologii polskiej (1985) i mgr filologii orientalnej - arabistyka (1990).

Doktorat w 2000 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem „Kontakty językowe polsko-arabskie w historii języka polskiego i we współczesnej polszczyźnie”. Habilitacja w 2011 r. na podstawie pracy „Od Gilgamesza do kasydy. Poezja semicka w oryginale i w przekładzie”.

Pracownik naukowy Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego (jednostki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ) od III 2013 roku, współpracownik Instytutu od 2002 roku. Pracownik naukowy Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) w latach 1990-2013 (współpracownik tejże jednostki od III 2013). Od IV 2016 kierownik Zakładu Izraela i Lewantu w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od V 2019 profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Członek Stowarzyszenia "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego od 2003. W latach 2005-2007 sekretarz Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Członek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego. Od 2012 członek Rady Redakcyjnej "Rocznika Orientalistycznego". Od 2014 członek zwyczajny Amerykańskiego Towarzystwa Orientalistycznego (American Oriental Society). Od 2014 członek International Association of Maltese Linguistics. Od 2017 członek European Association of Israeli Studies. Od 2017 członek Royal Asiatic Society. Od 2018 członek European Association of Biblical Studies.

W latach 1985-1986 stypendysta rządu polskiego w Arabic Teaching Institute for Foreigners w Damaszku (Syria). W latach 1988-1989 tłumacz języka arabskiego w Polimex Cekop Ltd w Libii. W latach 1996-1997 wykładowca języka i kultury polskiej na Uniwersytecie Stanforda (Stanford, USA), a w latach 1997-1998 na Uniwersytecie Rutgersa w Nowym Brunszwiku (USA). Specjalizuje się w tematyce bliskowschodniej (stosunki arabsko-izraelskie, mniejszości religijne i etniczne, blogosfera w świecie arabskim, Orient muzułmański w kulturze europejskiej, Żydzi i muzułmanie), językoznawstwie semickim, zagadnieniach przekładu poezji semickiej, języku polskim jako obcym, etymologii (zapożyczeniach, onomastyce), gramatyce kontrastywnej polsko-słowiańskiej i indoeuropejskiej.

Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (2003), Medal „Niezłomnym w słowie” (2011), Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2017).

Autor lub współautor 6 pozycji książkowych oraz ok. 40 publikacji naukowych.

TEKSTY AUTORA: