Temat: Policja

13.01.2020

Przedstawiony Państwu artykuł porusza kwestie związane z materiałami wybuchowymi, które mimo czasu, jaki upłynął od ostatnich działań wojennych, nadal straszą i powodują realne zagrożenie. W poniższym tekście skupiam się na materiałach pochodzenia wojskowego, do których usuwania przeznaczone są wyspecjalizowane jednostki i pododdziały Wojska Polskiego. W kolejnych publikacjach oddam honor innym specjalistom – np. z policji – k...

Szczególna rocznica jaką jest 100 lecie polskiej Policji skłania do refleksji nad specyfiką funkcjonowania formacji. Jednym z ciekawszych zagadnień jest niewątpliwie instytucja oficera łącznikowego, która ma przede wszystkim na celu ułatwienie bezpośredniej wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo danego państwa. „Wraz z rozwojem procesów integracyjnych w Europie, tworzenia sojusz...

01.08.2019

W grudniu 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Policji, w ramach której policjantom przyznano nowe kompetencje m. in. do wydawania osobom poleceń określonego zachowania się oraz do sprawdzenia prewencyjnego[1]. Zmiana ta była pokłosiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, podważającego dotychczasowe uregulowania dotyczące granic przeszukania i kontroli osobistej – co również zostało przez ustawodawcę zaktualizowane[2]. O...

24.07.2019

W lipcu 2019 roku świętujemy 100-lecie Policji - to szczególny jubileusz, okazja do złożenia życzeń wszystkim policjantkom i policjantom, a także pracownikom Policji!  Jest to również doskonała okazja nie tylko na retrospekcję ale przede wszystkim na spojrzenie w przyszłość.

HISTORIA

24 lipca 1919 roku na mocy ustawy o Policji Państwowej (Dz.Pr.P.P. 1919 nr 61 poz. 363) utworzono umundurowaną i uzbrojoną formację podległą Minist...

03.07.2019

W Rządowym Centrum Legislacji trwają aktualnie prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym i innych ustaw. Planowana nowelizacja ma charakter dość szeroki, obejmując między innymi zarówno zmianę tak podstawowego dla tej normy sformułowania jak sytuacja kryzysowa, jak i uwzględnienie wymagań prawa europejskiego oraz uwag Najwyższej Izby Kontroli[1]. Pomimo wielu przydatnych zmian, w oczy rzuca się także...

Historia konfliktów ubiegłego stulecia pokazała dobitnie, że zarówno kobiety, jak i dzieci najbardziej doświadczają przemocy związanej z wojnami, gdzie przemoc seksualna jest nagminnie stosowana jako narzędzie walki, zaś bezbronne ofiary stają się swoistym łupem wojennym, zdanym wyłącznie na oprawców. Nagminnym zjawiskiem jest reseksualizacja przemocy m.in. wykorzystywanie gwałtów na odmiennej etnicznie społeczności oraz wynar...

Please reload

  • YouTube
  • Twitter Ikona społeczna
  • Facebook Social Ikona