Sukiennik.jpg
Piotr SUKIENNIK
podpułkownik rezerwy

Wykształcenie: absolwent, Szkoły Chorążych w Mińsku Mazowieckim (1986r), Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji, studia II stopnia (1998r),Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu - Świadectwo złożenia egzaminu na oficera (1988r), Studia Podyplomowe – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Problematyka Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu (2006r).

Doświadczenie zawodowe: w latach 1986 – 1998 Chorąży Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Oddziału Żandarmerii Wojskowej Garnizonu Stołecznego Warszawa, 1998-2003  Stanowiska Oficera i Zastępca Szefa Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Oddziału Żandarmerii Wojskowej Garnizonu Stołecznego Warszawa, 2003-2011 Starszy Specjalista Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego KGŻW Warszawa, 2011-2016 Szef Wydziału Psychofizjologicznych Badań Poligraficznych Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego KGŻW Warszawa, 2016-2018 Szef Wydziału Techniki Kryminalistycznej Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego, Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej Warszawa, 2003 do chwili obecnej, ekspert z dziedziny badań poligraficznych w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej, od 01.10.2018 Starszy Specjalista WTK ZDŚ KG ŻW Warszawa – ekspert z dziedziny badań poligraficznych w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej,

Dorobek: organizacja i prowadzenie II edycji (2009) Międzynarodowego Seminarium Poligraficznego Żandarmerii Wojskowej dla Instytucji państwowych i podmiotów indywidualnych wykorzystujących i stosujących badania poligraficzne w Polsce i na świecie, organizacja i prowadzenie I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X i XI (2008-20018) edycji Międzyresortowych Seminariów Poligraficznych Żandarmerii Wojskowej dla Instytucji państwowych i podmiotów indywidualnych wykorzystujących i stosujących badania poligraficzne w Polsce, 2015  Kurs Techniki Prowadzenia przesłuchań Metodami FBI, Edukacja Cywilna, 2014 Kurs Techniki perswazji i rozpoznawania emocji, 2014 - International Polygraph Training Center Advanced Training Seminar in Academic and Applied Practice of Forensic and Screening Polygraph Testing, 2015 - Certificate Vocational Training Investigative Interviewing; Strategies and Techniques, 2016  – Scientific Basis for Detection of Deception- Eye Detect System and polygraph advanced training, 2017 Polskie Stowarzyszenie Poligraferów – Certyfikat kwalifikacji do prowadzenia badań poligraficznych w procesie karnym, cywilnym, procedurach rekrutacyjnych oraz kadrowych, 2018 Wykładowca w Uczelni Handlowo-Technicznej w Warszawie, Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzący wykłady i ćwiczenia z zakresu Techniki Kryminalistycznej i Badań Poligraficznych, Dodatkowe;  specjalista prowadzący badania poligraficzne na potrzeby ŻW, Sądów i Prokuratur do zleconych postępowań przygotowawczych i spraw karnych oraz sporządzanie opinii z badań , autor różnorodnych opracowań wewnętrznych z zakresu problematyki prowadzenia badań poligraficznych na potrzeby Żandarmerii Wojskowej, prowadzący i uczestnik wielu wykładów, prezentacji i pokazów tematycznych dla instytucji państwowych i akademickich ośrodków naukowych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu wojskowego oraz urządzeń do prowadzenia badań poligraficznych.