Piotr PATALONG
generał dywizji (rez.)

TEKSTY AUTORA: