Piotr Lubinski.jpg
Piotr ŁUBIŃSKI

Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Specjalizuje się w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego i karnego, prawnymi wyzwaniami związanymi z współczesnymi konfliktami zbrojnymi, pomocą rozwojową i rekoncyliacją.

Uczestniczył w pracach Centre for Studies and Research in International Law and International Relations przy Hague Academy of International Law w Holandii. Od 2005 roku członek Ogólnopolskiej Komisji Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy Zarządzie Głównym PCK (do dziś) oraz zastępca przewodniczącego Małopolskiej Komisji Prawa Humanitarnego przy Małopolskim Zarządzie Okręgowym PCK w Krakowie (do 2018). Członek Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego  - Grupa Polska. Pracował na II i III zmianie PKW Afganistan jako prawnik (2008). Stypendysta i wykładowca - tutor in law Uniwersytetu Walii w Aberystwyth. Brał udział w warsztatach poświęconych ROE w Instytucie Prawa Humanitarnego w Sanremo. Stypendysta w projektach naukowych w Holandii, Wielkiej Brytanii. Nagrodzony medalami w Polsce i za granicą; autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych zagadnieniom praw człowieka, kwestiom związanym z międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych, bezpieczeństwem czy międzynarodowym prawem karnym. Współpracuje jako ekspert z Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej, Akademią Sztuki Wojennej oraz NATO CIMIC CCOE.

 

 

Dr Piotr Łubiński – lecturer in law; humanitarian law, international criminal law, human rights, international public law. Adjunct in Chair of National Security, Institute of Security Science, Pedagogical University in Krakow. Participant of programs and courses run by the most renowned international institutions such as Workshops on Rules of Engagement conducted by the  International Institute of Humanitarian Law Sanremo in Italy, the Seminar in the Centre for Studies and Research in International Law and International Relations (The Hague Academy of International law, Netherlands), Warsaw Summer School on Humanitarian Law in Poland.

He holds double Phd first obtained at the Jagiellonian University Faculty of Law in May 2012 and the second PhD at the University of Wales – Aberystwyth, Law and Criminology Department, February 2016. 

He was working in academic institutions such as Jagiellonian Human Rights Centre, Aberystwyth University. And non-academic institutions such as Circuit Criminal in Krakow (international criminal law section) and Legal adviser to the Polish military forces in Afghanistan (2008).

Expert on humanitarian law. Lectures military courses in Polish and English . Cooperates with Academy of National Defence, Military Centre of Civic Education and NATO CIMIC CCOE.