prof. dr hab. Bogusław Pacek
generał dywizji (w stanie spoczynku)

Profesor zwyczajny nauk społecznych, generał dywizji w stanie spoczynku, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Był Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, zastępcą dowódcy Operacji Wojskowej Unii Europejskiej w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej, asystentem Szefa Sztabu Generalnego ds. Wojsk Lądowych i Wojsk Specjalnych, doradcą Ministrów Obrony Narodowej Bogdana Klicha i Tomasza Siemoniaka, rektorem-komendantem Akademii Obrony Narodowej, doradcą NATO ds. reformy edukacji wojskowej w Ukrainie.

 

Aktualnie profesor mianowany Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, filii w Piotrkowie Trybunalskim. Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące ukończył w Rypinie. Następnie po ukończeniu studiów filologicznych na Wydziale Humanistycznym na Uniwersytecie Gdańskim  przez rok pracował w macierzystej uczelni jako filolog. W latach 1979-2014 oficer LWP i WP i równolegle wykładowca. W trakcie służby wojskowej równolegle prowadził działalność naukową i dydaktyczną w uczelniach: Uniwersytet Gdański, Akademia Marynarki Wojennej, Pomezańskie Kolegium Teologiczne, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Szkoła Wyższa TWP „Wszechnica” i Akademia Obrony Narodowej.

 

Jest autorem 12 książek i ponad 200 artykułów naukowych z dziedziny bezpieczeństwa.

 

Felietonista „Polski Zbrojnej”, „Świata Elit” i „Twojego Wieczoru”. Honorowy obywatel Rypina. Zaangażowany w działalność społeczną. W czasie studiów w Uniwersytecie Gdańskim założyciel i prezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego UG, kierownik klubu „Wysepka”, animator kultury studenckiej i organizator licznych kabaretonów, Dni Uczelni, przeglądów filmów, wieczorów poezji, występów zespołów muzycznych. Był: przedstawicielem  Rady Miasta Gdańska ds. współpracy harcerzy z brytyjskimi skautami, organizatorem wielu obozów harcerskich, założycielem i prezesem Federacji Organizacji Proobronnych zrzeszających m in. Związki Strzeleckie. W 2015 roku uzyskał tytuł Lidera Bezpieczeństwa oraz otrzymał buławę hetmańską przyznane przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Również w 2015 roku został Pomorzaninem Roku zwyciężając w plebiscycie Homo Popularis TVP Gdańsk, Radia Plus i „Twojego Wieczoru”. Twórca Oddziałów Specjalnych Żandarmerii Wojskowej oraz inicjator utworzenia Jednostki Specjalnej AGAT. W okresie kierowania Akademią Obrony Narodowej stworzył Wszechnicę Bezpieczeństwa i Wszechnicę Obronności oraz Park Militarny Rembertów. W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego z jego inicjatywy powstały Piotrkowski Uniwersytet Polowy i Piotrkowska Trybuna Bezpieczeństwa.

TEKSTY AUTORA: