SZKOLENIA/OŚWIATA

1. Zagrożenia biologiczne dla placówek oświatowych

Cele:

 1. Zapoznanie rady pedagogicznej z zagrożeniami biologicznymi, które mogą pojawić się na terenie szkoły,

 2. Przypomnienie obowiązujących przepisów prawnych,

 3. Omówienie procedury postępowania w związku z podejrzeniem

  zagrożenia biologicznego.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

Koordynator: 

JAKUB

JANCZEWSKI 

szkolenia.sdirect24@gmail.com

tel.: 696912235

2. Audyt bezpieczeństwa placówki edukacyjnej

Cele:

 1. Przeprowadzenie oględzin placówki edukacyjnej.

 2. Wskazanie elementów mogących stanowić zagrożenie dla systemu bezpieczeństwa w placówce edukacyjnej.

 3. Zapoznanie się z obowiązującymi procedurami w placówce edukacyjnej, zaproponowanie rekomendacji zmieniających te procedury lub/i wprowadzenie nowych.

 4. Wypracowanie rekomendacji usprawniających system bezpieczeństwa w placówce edukacyjnej.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

Koordynator: 

JAKUB

JANCZEWSKI 

szkolenia.sdirect24@gmail.com

tel.: 696912235

3. Postępowanie na wypadek zaistnienia zagrożeń kryminalnych
lub terrorystycznych w placówce edukacyjnej – ćwiczenia praktyczne

Cele:

 1. Weryfikacja procedur związanych z bezpieczeństwem w placówce edukacyjnej.

 2. Praktyczne ćwiczenia uczniów i pracowników szkoły związane z reakcją na zagrożenia kryminalne lub terrorystyczne.

 3. Sprawdzenie reakcji uczniów i pracowników szkoły po ogłoszeniu sygnałów AZYL i EWAKUACJA w różnych okolicznościach.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

Koordynator: 

JAKUB

JANCZEWSKI 

szkolenia.sdirect24@gmail.com

tel.: 696912235

4. Zagrożenia dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych
i ponadpodstawowych. Rola rodziców w systemie bezpieczeństwa szkoły

Cele:

 1. Zwrócenie uwagi oraz wyczulenie rodziców na zagrożenia
  zewnętrzne i wewnętrzne, które mogą dotyczyć uczniów i pracowników szkoły.

 2. Wyczulenie rodziców na symptomy mogące świadczyć o zbliżających się zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci.

 3. Przekonanie rodziców do zmian organizacyjnych i technicznych w placówkach oświatowych zwiększających bezpieczeństwo ich dzieci.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

Koordynator: 

JAKUB

JANCZEWSKI 

szkolenia.sdirect24@gmail.com

tel.: 696912235

5. Zagrożenia dla dzieci klas 0-III w szkole i poza nią. Postępowanie
w sytuacji niebezpiecznej (agresywni koledzy, podejrzani dorośli)

Cele:

 1. Zwrócenie uwagi oraz wyczulenie uczniów na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne w szkole i poza nią.

 2. Nauka wezwania pomocy poprzez numer alarmowy 112.

 3. Nauka zachowania w przypadku agresji ze strony starszych kolegów lub podejrzanych dorosłych.

 4. Nauka postępowania w przypadku zaistnienia zagrożenia na podstawie przygotowanych założeń.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

Koordynator: 

JAKUB

JANCZEWSKI 

szkolenia.sdirect24@gmail.com

tel.: 696912235

6. Zagrożenia dla dzieci klas IV-VII w szkole i poza nią. Postępowanie
w sytuacji niebezpiecznej (agresywni koledzy, podejrzani dorośli).

Cele:

 1. Zwrócenie uwagi oraz wyczulenie uczniów na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne w szkole i poza nią.

 2. Nauka wezwania pomocy poprzez numer alarmowy 112.

 3. Nauka zachowania w przypadku agresji ze strony starszych kolegów lub podejrzanych dorosłych.

 4. Nauka postępowania w przypadku zaistnienia zagrożenia kryminalnego lub terrorystycznego na terenie placówki edukacyjnej - reakcja na sygnał AZYL i EWAUACJA w różnych okolicznościach.

 5. Nauka postępowania w przypadku zaistnienia zagrożenia na podstawie przygotowanych założeń.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

Koordynator: 

JAKUB

JANCZEWSKI 

szkolenia.sdirect24@gmail.com

tel.: 696912235

7. Zagrożenia dla młodzieży klas VIII i szkół ponadpodstawowych w szkole
i poza nią. Postępowanie w sytuacji niebezpiecznej (niebezpieczni rówieśnicy, podejrzani dorośli).

Cele:

 1. Zwrócenie uwagi oraz wyczulenie młodzieży na zagrożenia zewnętrzne wewnętrzne w szkole oraz poza nią.

 2. omówienie postępowania po znalezieniu osoby nieprzytomnej przed przybyci zespołu ratunkowego.

 3. Nauka zachowania w przypadku agresji ze strony niebezpiecznych rówieśników lub podejrzanych dorosłych.

 4. Nauka postępowania w przypadku zaistnienia zagrożenia kryminalnego lub terrorystycznego na terenie placówki edukacyjnej - reakcja na sygnał AZYL i EWAUACJA w różnych okolicznościach.

 5. Zwrócenie uwagi na zakres odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwa przez młodzież.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

Koordynator: 

JAKUB

JANCZEWSKI 

szkolenia.sdirect24@gmail.com

tel.: 696912235

8. Zagrożenia dla współczesnej placówki edukacyjnej. Procedury postępowania na wypadek zaistnienia zagrożeń kryminalnych
i terrorystycznych.

Cele:

 1. Zwrócenie uwagi oraz wyczulenie pracowników szkoły na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne, które mogą dotyczyć uczniów i pracowników szkoły.

 2. Przypomnienie aktów prawnych zobowiązujących pracowników szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w placówkach edukacyjnych.

 3. Praktyczne wypracowanie procedur przez uczestników szkolenia po zaistnienia zagrożeń zewnętrznych/wewnętrznych w placówce edukacyjnej, studium przypadku.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

Koordynator: 

JAKUB

JANCZEWSKI 

szkolenia.sdirect24@gmail.com

tel.: 696912235