16 czerwca 2020 r.

Analiza została opracowana przez zespół ekspertów Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24.

RAPORT

CZY PRZEKOP MIERZEI WIŚLANEJ POPRAWI ZDOLNOŚCI OBRONNE POLSKI?

25 listopada 2019 r.

Zawierający ocenę stanu, wnioski i rekomendacje z organizowanej w dniu 16 września 2019 r. w Sejmie RP konferencji
z okazji 100-lecia polskiej Policji.

RAPORT #POLICJAPRZYSZŁOŚCI

  • YouTube
  • Twitter Ikona społeczna
  • Facebook Social Ikona