IMG_20190516_CV.jpg
Oksana BIELYAKOWA

Ukończyła kijowską średnią szkołę ze złotym medalem.

Ukończyła studia na Wydziale Historii Narodowego Uniwersytetu Kijowskiego im. T. Szewczenki, zakończone obroną pracy magisterskiej na temat „Wzajemne stosunki Kościoła Katolickiego i państwa polskiego w latach 1985-1990”. 

Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Socjologii Politechniki Kijowskiej, dysertacja nt. „Wartościowe orientacje elektoratu w przebiegu kampanii wyborczej”.

Doświadczenie zawodowe

Odbyła staż stypendialny w Ambasadzie Ukrainy w Polsce, praca poświęcona problematyce poprawy wizerunku Ukrainy wśród Polaków.

 

Pracuje jako Radca Dyrektora Przedstawicielstwa PAN w Ukrainie (od 2014 roku). Pracowała jako tłumacz języka polskiego dla firmy „Motor Sicz”. Pracowała jako wspólpracownik Gabinetu Posła Parlamentu Ukrainy.

 

Doświadczenie  dziennikarza akredytowanego przy Parlamencie Ukrainy od 2010 roku  Pracowała jako  Radca Marszałka Parlamentu (do spraw ideologii i PR). 

 

2007-2017 Zajmowała stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Społecznego «Ukraina-Polska» na zasadach społecznych.

 

2014-2020 Występuje jako ekspert – politolog, biorąc udział w audycjach 12. ukraińskich stacji telewizyjnych i radio – na zasadach wolontariatu.

 

Znajomość języków

Rosyjski, ukraiński, język rodzinny

Polski – wysoki poziom 

Angielski – roboczy poziom

 

Zainteresowania: psychologia, socjologia, polityka, media.

Hobby: podróże, miejsca historyczne

TEKSTY AUTORA: