Lipa.jpg
dr Michał LIPA

Doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce; adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ; politolog oraz kulturoznawca specjalizujący się w badaniach nad procesami politycznymi, ekonomicznymi i międzynarodowymi w regionie arabskiego Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

 

Naukowo zajmuje się badaniem systemu politycznego oraz polityki zagranicznej Egiptu.