Magdalenia Rochnowska.jpg
Magdalena Rochnowska

Dyrektorka ds. Marketingu i Komunikacji Społecznej, mgr. Abdolwentka fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od lat związana z dziennikarstwem, promocją i zarządzaniem zespołami ludzkimi. Pracowała w "Banderze" Marynarki Wojennej, była felietonistką "Polski Zbrojnej", była specjalistą od promocji w Komendzie Głównej Żandarnerii Wojskowej, zajmowała stanowiska Dyrektora Biura Rektora Akademii Obrony Narodowej oraz Zastępcy Dyrektora Biura ds. Proobronnych MON.