© 2017 by SDirect24.org, Warszawa, edukatorstwo@gmail.com

Temat: resort spraw wewnętrznych

04.02.2020

Kary w systemie prawnym zawsze wzbudzają emocje, które w przypadku ochrony danych osobowych wzmacnia przekonanie części społeczeństwa, że jest to w Polsce temat nowy, wymagający wdrażania, informowania i mniej restrykcyjnego podejścia. Z niektórymi z tych twierdzeń zgadzam się z innymi zaś nie. Zapraszam do lektury artykułu i powszechnej dyskusji na temat ochrony danych, nie tylko osobowych, w Polsce.

Artykuł do pobrania!

Zachec...

23.12.2019

Kwestia prawidłowego zabezpieczenia miejsca popełnienia przestępstwa wiąże się z dużą odpowiedzialnością i wymaga dobrego przygotowania zawodowego oraz doświadczenia. Od ewentualnie popełnionych w tym procesie błędów może zależeć ujawnienie sprawcy lub doprowadzenie do jego osądzenia przed sądem. Do tego część tych czynności odbywa się w niesprzyjających dla funkcjonariuszy warunkach – przy pośpiechu, wynikającym z przyczyn or...

30.10.2019

Polska jest krajem o niskim, a niektórzy mówią bardzo niskim poziomie kapitału społecznego. Zdaniem wielu badaczy stanowi to wręcz barierę rozwojową kraju. Wskazują oni, iż bez podniesienia poziomu kapitału społecznego trudno będzie o zdolności kooperacyjne, budowę sieci współpracy i podejmowanie większych wyzwań rozwojowych. Jednym z czynników budujących ów kapitał – obok uczestnictwa i aktywności w organizacjach oraz zaufani...

Szczególna rocznica jaką jest 100 lecie polskiej Policji skłania do refleksji nad specyfiką funkcjonowania formacji. Jednym z ciekawszych zagadnień jest niewątpliwie instytucja oficera łącznikowego, która ma przede wszystkim na celu ułatwienie bezpośredniej wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo danego państwa. „Wraz z rozwojem procesów integracyjnych w Europie, tworzenia sojusz...

01.08.2019

W grudniu 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Policji, w ramach której policjantom przyznano nowe kompetencje m. in. do wydawania osobom poleceń określonego zachowania się oraz do sprawdzenia prewencyjnego[1]. Zmiana ta była pokłosiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, podważającego dotychczasowe uregulowania dotyczące granic przeszukania i kontroli osobistej – co również zostało przez ustawodawcę zaktualizowane[2]. O...

24.07.2019

W lipcu 2019 roku świętujemy 100-lecie Policji - to szczególny jubileusz, okazja do złożenia życzeń wszystkim policjantkom i policjantom, a także pracownikom Policji!  Jest to również doskonała okazja nie tylko na retrospekcję ale przede wszystkim na spojrzenie w przyszłość.

HISTORIA

24 lipca 1919 roku na mocy ustawy o Policji Państwowej (Dz.Pr.P.P. 1919 nr 61 poz. 363) utworzono umundurowaną i uzbrojoną formację podległą Minist...

Please reload

  • YouTube
  • Facebook Social Ikona
  • Twitter Ikona społeczna