International scientific journal published under the auspices of NATO Defence Education Enhancement Program
 
ISSN 2545-0697
RECENZENCI I RECENZENTKI CZASOPISMA SDIRECT24 SCIENTIFIC JOURNAL

doc. dr Petro CZERNYK (Narodowa Akademii Wojsk Lądowych im. Hetmana Piotra Sahajdacznego, Ukraina)

prof. dr Jurij DANYK (Uniwersytet Obrony Narodowej im. Iwana Czerniachowskiego, Ukraina)

prof. dr hab. inż. Andrzej GLEN (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Polska)

prof. dr hab. Ryszard JAKUBCZAK (Wyższa Szkoła Policji, Polska)

prof. dr Kabeya KASONGO (Uniwersytet Obrony, Niemcy)

prof. dr Andrij KUCZERIAWYJ, Uniwersytet Narodowy Tarasa Szewczenki (Ukraina)

prof. dr Oleksej LEONTIEV (Uniwersytet Sił Powietrznych im. Iwana Kożeduba, Ukraina)

prof. dr hab. Sławomir MAZUR (Krakowska Akademia im. Andrzej Frycza Modrzewskiego, Polska)

prof. dr Wasyl OSIODLO (Uniwersytet Obrony Narodowej im. Iwana Czerniachowskiego, Ukraina)

prof. dr Jurij SZYROBOKOW (Uniwersytet Sił Powietrznych im. Iwana Kożeduba, Ukraina)

gen. prof. dr Pawło TKACZUK (Narodowa Akademii Wojsk Lądowych imienia Hetmana Piotra Sahajdacznego, Ukraina)

dr hab. Piotr GAWLICZEK (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska)

dr hab. Paweł KOWAL (Polska Akademia Nauk, Polska)

dr hab. Agnieszka KUSZEWSKA Uniwersytet Jagielloński, Polska)

dr hab. Janusz ZIARKO (Krakowska Akademia im. Andrzej Frycza Modrzewskiego, Polska)

dr Julia GAWĘDZKA (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Polska)

dr Jerzy KOZIOŁ (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Polska)

dr Magdalena PYCIŃSKA (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

dr Karolina RAK (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

dr Andrij SZWEC (Wojskowa, Akademia Medyczna, Ukraina)