No 4/(9) 1 July 2019

SDirect24.org

International scientific journal published under the auspices of NATO Defence Education Enhancement Program

1. Relacje ChRL z państwami Azji Centralnej w XX i XXI wieku

Adam Targowski

 2. E-Learning and Self-Directed Learning Competency

Tamara Maliarchuk

3. Nowy Jedwabny Szlak - jakie są szanse i zagrożenia dla państw Azji Centralnej?

Agnieszka Patyk 

4. Azja Centralna

Olga Suska

5. Wpływ Rosji i Chin na politykę i rozwój państw Azji Centralnej

Karolina Jałowiecka

6. Wyniki współpracy z Chinami i Rosją Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirgistanu,
    Tadżykistanu, Turkmenistanu.

Bartosz Oleszko-Pyka

7. PATOLOGIE SPOŁECZNE W PAŃSTWACH DALEKIEGO WSCHODU

Patrycja Gorzelnik

8. IMPLEMENTATION OF INNOVATION TECHNOLOGIES BASED ON TEACHING
    TECHNICAL DISCIPLINES AT THE DEPARTMENT OF TACTICS IN HETMAN PETRO
    SAHAIDACHNYI NATIONAL ARMY ACADEMY

Candidate of Technical Sciences (Ph.D. in Engineering Sciences), assistant professor Oleksandr Lavrut,

Candidate of Military Sciences Volodymyr Ozharevskyi,

Candidate of Geographical Sciences, assistant professor Tetiana Lavrut

Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy

Lviv, Ukraine

Editorial office address: