No 3/(8) 1 May 2019

SDirect24.org

International scientific journal published under the auspices of NATO Defence Education Enhancement Program

1. Migration within the context of hybrid warfare and its potential for conflict

Yuriy Danyk

Major General, Professor, Doctor of Engineering Sciences

Chief of Institute of Information Technologies

Ivan Chernyakhovsky National Defense University of Ukraine

Maryna Semenkova

Lecturer, Ivan Chernyakhovsky National Defense University of Ukraine

2. Doświadczenia straży granicznej w zapewnieniu ochrony i obrony granic

mjr rez. SG dr inż. Przemysław Kornacki

Społeczna Akademia Nauk

3. Bezpieczeństwo i rozwój przestrzeni językowej Ukrainy

Olga Andrijanova

Olga Sheliuh

Zoriana Vasylko

Narodowa Akademia Wojsk Lądowych im. Hetmana Piotra Sahajdacznego

4. Powrót do Paryża. Możliwości wprowadzenia w Polsce stanu wyjątkowego ze względu na zagrożenie terrorystyczne a doświadczenia francuskie

Piotr Hac

5. Intellectual capitalization as a process of ensuring the economic state security

Stefania Hynda

Assoc. Prof, Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy

Olena Ilchuk

Assoc. Prof, Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy

6. Formation and development of future officers as the parents of military and professional activities in higher education institutions with specific conditions of education

Kapinus Оlexander, PhD in Pedagogical Sciences,

Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy, Lviv, Ukraine

7. ИССЛЕДОВАНИЕ ЩЕЛЕВОЙ РОМБИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ВОЕННЫХ ДОРОГ

Я. Щадыло, И. Горчынский, Н. Гресь

Национальная академия Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, Львов

 

А. Лиске, И. Тепляков

Национальный университет «Львовская политехника», Львов

8. New psychoactive substances (NPS). Where is prophylactics?

dr Rafał Batkowski

9. КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СКРЫТНОЙ ИНФОРМАЦИОННО- ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОРТОГОНАЛЬНЫХ ХАОТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Константин Васюта

Федор Зоц

Ирина Захарченко

10. Służba kontrterrorystyczna Policji. W poszukiwaniu sprawności działania       
     The Counterterrorism Service of the Polish Police. In search of efficiency

dr Michał Stępiński

11. POSTERUNKI POLICJI – dokąd zmierzamy w zarządzaniu formacją i organizacji działań w wymiarze lokalnym?    

dr Rafał Batkowski            

Editorial office address: