No 4

1 September 2018

SDirect24.org

International scientific journal published under the auspices of NATO Defence Education Enhancement Program

Wojna hybrydowa na Ukrainie. Wnioski i rekomendacje dla Europy i Świata

 

Redakcja naukowa;
Bogusław Pacek

Julia Anna Grochocka

pub.: 01.09.2018

Editorial office address: