No 1/(12) 1 January 2020

SDirect24.org

International scientific journal published under the auspices of NATO Defence Education Enhancement Program

1. SYSTEM OF COUNTERACTION TO NEGATIVE INFORMATION AND PSYCHOLOGICAL IMPACT IN THE CONDITIONS OF THE "HYBRID" WAR

Oleksandr Turinskyi, Candidate of Technical Sciences,

Hennadii Pievtsov, Doctor of Technical Sciences,

Professor Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University

2. Skutki rosyjskiego embarga na rynek rolny w Polsce

Sebastian Krasuski
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach

3. Państwo związkowe Białorusi i Rosji – ku zjednoczeniu czy utrzymaniu statusu quo?

mgr Mariusz Tomaszuk

Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku

4. DISPLAYS OF HOSTILITY AMONG POWs IN A HYBRID WAR

Yurii Shyrobokov

Kharkiv National University named after Ivan Kozhedub Air Force Kharkiv, Ukraine

5. The Signs of Changes in the International Relations and Security in Europe

PhD Sergey Sveshnikov,
Doctor of Science Viktor Bocharnikov, PhD Viktor Pavlenko

6. Indonezja i jej szansa na biznes z Chinami

Justyna Palenik

7. CZY CHINY SĄ SZANSĄ NA BIZNES? UZASADNIENIE NA PRZYKŁADZIE REPUBLIKI CZESKIEJ

Anna Iwanicka

8. Współpraca NATO w zakresie zapobiegania zagrożeniom hybrydowym

Weronika Knowska

9.  КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СКРЫТНОЙ ИНФОРМАЦИОННО- ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОРТОГОНАЛЬНЫХ ХАОТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Константин Васюта Федор Зоц
Ирина Захарченко

10. ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕОРИИ ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

Олег СЕМЕНЕНКО,
Юзеф ДОБРОВОЛЬСКИЙ, Роман ПЕКУЛЯК

11. РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ С УЧЕТОМ ИХ ГИБРИДНОГО ХАРАКТЕРА

Владимир БОГДАНОВИЧ,

Олег ПАВЛОВСКИЙ,

Алексей СОЛОМИЦЬКИЙ,

Александр МАШКИН

12. ГРАФ-МОДЕЛЬ ГИБРИДНОЙ АГРЕССИИ ГОСУДАРСТВА-ИНИЦИАТОРА ПРОТИВ ВЫБРАННОГО ГОСУДАРСТВА-МИШЕНИ

Владимир БОГДАНОВИЧ,

Александр ПЕРЕДРИЙ,

Александр ДУБЛЯН,

Андрей ПРИМА

Editorial office address: