OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

95 LAT KOBIET W POLICJI

26 lutego 2020 r. 

 

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych – Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24 organizują ogólnopolską konferencję naukową pt. 95 lat Kobiet w Policji, na którą serdecznie zapraszamy!

 

Rocznica - 95 lat kobiet w Policji jest doskonałą okazją do ukazania ich roli w systemie bezpieczeństwa państwa, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki służby. Konferencja została objęta honorowym patronatem przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Stowarzyszenie Generałów Policji RP, IPA Poland, WIIS Poland, Fundację AT- System Group, a także Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

Do udziału w konferencji zaproszono osoby posiadające bogatą wiedzę i doświadczenie m.in. byłą Minister Spraw Wewnętrznych oraz pierwszą Generał Polskiej Policji! 

 

Konferencja odbędzie się 26 lutego 2020 roku na Uniwersytecie Warszawskim i będzie poświęcona roli i znaczeniu policjantek w aspekcie ich służby na rzecz bezpieczeństwa publicznego. 

 

Głównymi zagadnieniami, na których koncentrować będą się osoby zaproszone do udziału w niej to m.in. geneza kobiet w Policji, dobór do Policji w aspekcie płci, ścieżka awansu, system szkolenia oraz współpraca międzynarodowa. Poruszone zostaną również kwestie związane z polityką antydyskryminacyjną, wyzwaniami dotyczącymi równouprawnienia oraz dobrymi praktykami w tym zakresie.

Wkrótce informacja na temat rejestracji!

            

                                                                        Prezes Zarządu Fundacji SDirect24

                                                          prof. dr hab. gen. dyw. w st. spocz. Bogusław PACEK​

patronaty.png