Program NATO Defence Education Enhancement Programme (DEEP), Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, Ośrodek Prawa Humanitarnego
i Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UJ, Dalekowschodnie Koło Naukowe UJ, Koło Prawa Wojskowego
i Konfliktów Zbrojnych TBSP UJ i Koło Prawa Międzynarodowego Publicznego TBSP UJ mają zaszczyt zaprosić młodych badaczy do nadsyłania swoich zgłoszeń i abstraktów poruszających aspekty prawne, wojskowe (bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe), ekologiczne (zagrożenia klimatyczne, energetyka), socjalne (demografia/migracje), humanitarno-psychologiczne, jak również aspekt kobiet wobec wyzwań bezpieczeństwa Europy i Azji.

Kraków, 4-5.12.2019 r. 

Konferencja naukowa​ na temat:​

M​łode pokolenie wobec wyzwań bezpieczeństwa Europy i Azji.​

Scientific Conference ​​on the topic of:​​

The Young Generation Confronted with the Security Challenges in Europe and Asia.​

Termin nadsyłania zgłoszeń: ​10.11.2019, godz. 20:00​