“The Young Generation Confronted with the Security Challenges
in Europe and Asia.”

 

W dniach 4-5 grudnia 2019 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym i na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się międzynarodowa konferencja „The Young Generation Confronted with the Security Challenges in Europe and Asia.” pod auspicjami programu DEEP NATO, zorganizowana przez Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Ośrodek Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UJ, Dalekowschodnie Koło Naukowe UJ, Koło Prawa Wojskowego i Konfliktów Zbrojnych TBSP UJ i Koło Prawa Międzynarodowego Publicznego TBSP UJ. Komitet Naukowy stanowili m. in. prof. dr hab. Bogusław Pacek (UJ), prof. dr hab. Olga Wasiuta (UP), prof. dr hab. Brygida Kuźniak (UJ), Dr Mariusz Antoni Kamiński (ASzW), a Komitet Organizacyjny m. in. Patrycja Molko (IBiDW UJ), Zuzanna Przyszlak i Igor Wieczorek (WPiA UJ). 

 

Konferencja została otwarta panelem eksperckim, w którym Ivy Yu Yang, dr Milena Ingelevic-Citak i dr Piotr Łubiński po swoich wystąpieniach debatowali nt tego jak młode pokolenie zmierzy się z wyzwaniami bezpieczeństwa Europy i Azji. W konferencji uczestniczyło kilkunastu badaczy z Polski, Ukrainy, Chin, Norwegii, Węgier, Armenii, Mołdawii, Macedonii, Czech, poruszający aspekty prawne, wojskowe (bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe), ekologiczne (zagrożenia klimatyczne, energetyka), socjalne (demografia/migracje), humanitarno-psychologiczne, jak również aspekt kobiet wobec wyzwań bezpieczeństwa Europy i Azji.

 

Podczas drugiego dnia w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu odbył się panel ekspercki złożony z profesorów i doktorów naszego instytutu, którzy omawiali problemy bezpieczeństwa na Bliskim i Dalekim Wschodzie. W tym samym czasie od rana w Collegium Wróblewskiego trwały panele dotyczące m. in. cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa Azji czy wyzwań dotyczących aspektów prawnych w bezpieczeństwie. Każdy z paneli stanowił niemałe pole do dyskusji i na pewno poszerzył wiedzę uczestników.