W dniu 16.09.2019 roku w gmachu  Sejmu, Fundacja – Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24 zorganizowała konferencję naukową pt. „POLICJA PRZYSZŁOŚCI”.

Celem konferencji było omówienie na podstawie dokonanych badań ,sytuacji w Policji oraz przedstawienie propozycji ewentualnych, koniecznych zmian w formacji. W konferencji wzięło udział ponad 80 uczestniczek i uczestników reprezentujących szerokie spektrum osób związanych z Policją: były minister i wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, byli komendanci (od szczebla komendanta głównego i zastępcy przez komendantów wojewódzkich) aż po komendantów jednostek terenowych i policjantów z różnych jednostek i stanowisk służbowych.  Podczas obrad oraz w materiałach nadesłanych pisemnie dokonano oceny sytuacji w Policji po roku 1990, ze szczególnym uwzględnieniem okresu 2015-2019, przedstawiono też wiele propozycji nieodzownych zmian jakie należy wprowadzić w Policji. Organizatorzy konferencji zobowiązali się do podjęcia próby opracowania wniosków –  rekomendacji dla przyszłych działań Policji, ale także podsumowania działalności formacji w latach 1989 – 2019. Uczestniczyli w niej przedstawiciele świata polityki, nauki, samorządowcy, eksperci z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa, mediów. Udział wzięli profesorowie, naukowcy reprezentujący kilka polskich uczelni(m.in. Uniwersytet Jagielloński, WAT, Akademię Sztuki Wojennej, Wyższej Szkoły Policji)  Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowali: nadinsp. w st. spocz. Irena Doroszkiewicz, nadisnp. w st. spocz. Adam Rapacki, gen. insp. w st. spocz. Leszek Szreder, nadisnp. w st. spocz. Janusz Wikariak, nadinsp. w st. spocz. Henryk Tokarski. W konferencji prowadzonej przez Dyrektora Instytutu SDirect24   Dyrektora  Departamentu ds.Bezpieczeństwa Publicznego dr. Rafała Batkowskiego ważną część stanowiła bardzo aktywna debata, połączona z przekazaniem pisemnych wystąpień przez jej uczestników.