The Impact of Rivalry between China, Russia
and the United States on Security Dynamics in Asia, Maghreb and Europe”

W dniach 22-23 listopada 2018 r. w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius odbyła się międzynarodowa konferencja „The Impact of Rivalry between China, Russia and the United States on Security Dynamics in Asia, Maghreb and Europe” pod auspicjami programu DEEP NATO, zorganizowana przez Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24 i Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, we współorganizacji Bliskowschodniego i Dalekowschodniego Koła Naukowego. Komitet Naukowy stanowili m. in.: prof. dr hab. Adam Jelonek, prof. dr hab. Bogusław Pacek, prof. Jerzy Bayer, prof. Renata Czekalska., a w Komitecie Organizacyjnym znaleźli się: dr Michał Lipa, dr Karolina Rak, Joanna Sozańska, Mateusz Tupaj oraz Patrycja Molko i  Kamila Chrobak. 

 

Konferencja została otwarta przez prof. dr hab. Bogusława Packa i dr. Michała Lipę. Obrady otworzyli dziekan WSMiP UJ prof. dr hab. Zdzisław Mach i wicedyrektor IBiDW UJ dr Karolina Rak. W konferencji uczestniczyło kilkunastu badaczy z Polski, Ukrainy, Czech, Chin, Indii, Gruzji, Węgier, Nowej Zelandii, Azerbejdżanu.

 

Zaprezentowane referaty dotyczyły wpływów globalnej rywalizacji na bezpieczeństwo w Azji, Afryce oraz Europie (zwłaszcza jej wschodniej części). Głównymi obszarami dyskusji były wojny zastępcze w Syrii i na Ukrainie, interwencje NATO poza granicami Sojuszu, programy jądrowe, stosunki amerykańsko-chińskie w regionie Pacyfiku, rywalizacja amerykańsko-chińsko-rosyjska w Azji Środkowej, chińska inicjatywa Pasa i Szlaku, spory terytorialne w Azji Wschodniej w XX wieku, malejąca rola Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, walka o dominację regionalną na Bliskim Wschodzie, kwestie bezpieczeństwa w obszarze eurośródziemnomorskim, terroryzm i inne „stare” asymetryczne zagrożenia dla bezpieczeństwa, jak również „nowe” zagrożenia dla bezpieczeństwa. Każdy z pięciu paneli złożonych z ok. 8 referatów wywołał ożywione dyskusje, w których prym wiódł dwukrotny Minister Obrony Narodowej prof. Janusz Onyszkiewicz. Było to bardzo dobre pole do pogłębienia wiedzy, ponadto otworzyło to szansę niejednemu badaczowi na pogłębienie swoich badań i nawiązanie międzynarodowej współpracy ze środowiskiem akademickim wielu krajów.