Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24

ma przyjemność zaprosić na konferencję na temat:

 

30 lat Służby Więziennej w Polsce

Konferencja odbędzie się 24.02.2020 r. w godz.11.00-15.00 na terenie Sejmu RP, a poprowadzi ją szef Zespołu Penitencjarnego Instytutu Bezpieczeństwa SDirect24 Jarosław Kardaś.

 

Przewidujemy wystąpienia zarówno teoretyków jak i praktyków związanych z tą służbą. Wystąpią m.in.:

  • Jarosław Kardaś - były Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej,

  • dr Paweł Moczydłowski - pierwszy Dyrektor Generalny i Dyrektor Centralnego zarządu Zakładów Karnych po 1990 roku,

  • prof. Andrzej Rzepliński - były prezes Trybunału Konstytucyjnego,

  • prof. Jan Widacki - były ambasador,adwokat i poseł,

  • Kajetan Dubiel - były Dyrektor Generalny Służby Więziennej,

  • Wiktor Głowiak - były Dyrektor Biura Kadr Centralnego Zarządu Służby Więziennej,

  • Magdalena Chojnacka - była psycholog Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

 

Udział w konferencji i zabranie głosu w debacie zapowiedzieli liczni eksperci w podejmowanej problematyce oraz kilkudziesięciu byłych dyrektorów i funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Wejście tylko dla osób zaproszonych. Przewidujemy transmisję online wydarzenia.

Program Konferencji "30 lat Służby Więziennej w Polsce”

11.00 – 11.05

Otwarcie Konferencji
Powitanie: przedstawiciel Sejmu RP oraz prof. dr hab. Bogusław Pacek dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24.

11.05 - 13.00

Sesja Panelowa 1 - "30 lat SW (po 1989) - analizy, uwagi, wnioski"
Jarosław Kardaś - moderator
Prelegenci:

1. Kajetan Dubiel - „Więziennictwo RP w latach 1990-2020: wykorzystane szanse i stracony czas”.
2. Wiktor Głowiak - „Modernizacja Służby Więziennej – konieczność nowej strategii personalnej”.
3. Magdalena Chojnacka - „Polityka kadrowa w Służbie Więziennej a ochrona sygnalistów”.
4. Jarosław Kardaś – „Czy Polsce potrzebne są nowe więzienia?”.
5. Prof. Jan Widacki – „Praca operacyjna Policji i służb specjalnych w jednostkach penitencjarnych”.
6. Prof. Andrzej Rzepliński – „Ochrona przed nieludzkim i poniżającym traktowaniem w polskich więzieniach w świetle orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego”.
7. Dr Paweł Moczydłowski – „Aktualna sytuacja w więziennictwie – statyczne i dynamiczne bezpieczeństwo w jednostkach penitencjarnych”.

13.00 – 14.55

Sesja Panelowa 2 - "Stan aktualny, możliwości rozwoju SW."
dr Paweł Moczydłowski - moderator
Dyskusja – udział uczestników konferencji

14.55-15.00 Podsumowanie i zakończenie Konferencji.
Prof. Bogusław Pacek