Komitet Naukowy czasopisma naukowego 
SDirect24.org pod patronatem "NATO Defence Education Enhancement Program":
Komitet Naukowy:

Przewodniczący:
prof. dr. hab. Adam Jelonek - Uniwersytet Jagieloński w Krakowie
Zastępcy Przewodniczącego:
prof. dr hab. Bogusław Pacek - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
zastępca przewodniczącego Komitetu Naukowego ds. współpracy zagranicznej - Uniwersytet Jagielloński

dr Michał Lipa - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
zastępca przewodniczącego Komitetu Naukowego-Redaktor Naczelny SDirect 24 Junior

 
Członkowie Komitetu Naukowego:

 • prof. dr hab. Hubert Królikowski, Uniwersytet Jagieloński w Krakowie

 • prof. dr Pawło Tkaczuk, Narodowa Akademii Wojsk Lądowych imienia Hetmana Piotra Sahajdacznego we Lwowie 

 • doc. dr Petro Czernyk, Narodowa Akademii Wojsk Lądowych imienia Hetmana Piotra Sahajdacznego we Lwowie 

 • prof. dr Oleksej Leontiev, Uniwersytet Sił Powietrznych im. Iwana Kożedubowa w Charkowie

 • prof. dr hab. Sławomir Mazur, Krakowska Akademia im. Andrzej Frycza Modrzewskiego w Krakowie   

 • prof.dr Wladimir Bogdanowycz, Uniwersytet Obrony Narodowej im. Iwana Czerniachowskiego w Kijowie   

 • prof. dr Wasyl Osiodlo, Uniwersytet Obrony Narodowej im. Iwana Czerniachowskiego w Kijowie  

 • prof.dr Jurij Danyk, Uniwersytet Obrony Narodowej im. Iwana Czerniachowskiego w Kijowie

 • dr Andrij Szwec Wojskowa, Akademia Medyczna w Kijowie

 • prof.dr Andrij Kuczeriawyj,  Uniwersytet  Narodowy Tarasa Szewczenki w Kijowie

 • dr Jurij Szyrobokow, Uniwersytet Sił Powietrznych im.Iwana Kożedubowa w Charkowie    

 • prof. nadzw. dr hab. Janusz Ziarko, Krakowska Akademia im. Andrzej Frycza Modrzewskiego w Krakowie

 • prof. nadzw. dr hab. Paweł Kowal, Polska Akademia Nauk w Warszawie

 • dr Jerzy Kozioł, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 • dr Julia Gawędzka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

 • dr Mariusz Antoni Kamiński, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

 • prof. dr Ryszard Grosset, Wyższa Szkoła Pożarnicza w Warszawie

 • prof. dr hab. Ryszard Jakubczak, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

 • prof. dr hab. Bogdan Lent, Uniwersytet Nauk Stosowanych Berno w Szwajcarii

 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Gawliczek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 • dr Karolina Rak, Uniwersytet Jagieloński w Krakowie

 • dr Magdalena Pycińska, Uniwersytet Jagieloński w Krakowie

 • prof. dr Sadi S.Sadiyev, Akademia Wojenna Sił Zbrojnych Azerbejdżanu

 • prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Kuszewska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 • dr Artur Skorek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie