© 2017 by SDirect24.org, Warszawa, edukatorstwo@gmail.com

Komentatorzy SDirect24:

Paweł PONCYLIUSZ

26.10.2018

O ostatnich tygodniach sporo było mowy w nowym raporcie fundacji Bertelsmanna na temat efektywności polityk i rządzenia w krajach OECD i Unii Europejskiej. Raport prezentuje trzy indeksy zrównoważonego rządzenia: jakości demokracji, efektywności polityki oraz zdolności i odpowiedzialności rządzenia. W Polsce najwięcej uwagi poświęcono indeksowi jakości demokracji, co było spowodowane istotnym spadkiem jego wartości w odniesieniu do Polski. Szkoda...

16.10.2018

Sytuacja towarzysko-naukowa. Wśród uczestników stosunkowo młodzi ludzie, od niedawna emerytowani policjanci. W tle protest policjantów i ich spór z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. W obronie policyjnych postulatów pada argument: „resort spraw wewnętrznych ma pecha. Ministrowie Obrony Narodowej zawsze kochali wojsko, a Ministrowie Spraw Wewnętrznych nigdy nie lubili Policji”. Ta uwaga zainspirowała powstanie tego tekstu.

 źródło: zdjęc...

12.08.2018

Kwestia strategiczna - Polaków znowu rodzi się mniej. Najnowsze badania pokazały, że po chwilowym skoku liczby urodzeń zaobserwowanym w 2016 i 2017 roku znowu mamy spadek. Program 500+ nie traci jednak na ważności. Z wielu badań prowadzonych na świecie od dawna wynikało, że w przypadku tego rodzaju programów po ich wprowadzeniu następuje chwilowy wzrost urodzeń – eksperci tłumaczą to w prosty sposób: ci rodzice, którzy byli już zdecydowani na dzi...

06.08.2018

Wewnętrzne konflikty polityczne są rzeczą normalną. To nie znaczy, że nie są groźne dla państw i społeczeństw je zamieszkujących. Jak twierdzą teoretycy konfliktu (G Simmel. L. Coser), im bardziej hermetyczne są strony konfliktu oraz im bardziej dotyczy on kwestii związanych z wartościami, tym gwałtowniejszy będzie jego przebieg. Zagrożenie zwiększa się wówczas, gdy niewydolne okazują się mechanizmy, które dotychczas w mniejszym lub większym stop...

30.07.2018

Obecny rząd kieruje państwem przez prawie trzy lata. Mamy już trzeciego w tym czasie szefa Sztabu Generalnego, trzeciego komendanta Głównego Policji, a za zmianami i przejściami w stan emerytalny wysokich oficerów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy służb mundurowych nikt już nie nadąża. Nie jest moim celem użalanie się nad nimi, bądź utyskiwanie na obecną władzę. Chcę zwrócić uwagę na szersze zjawisko, kluczowe – w moim przekonaniu – dla kondycji...

17.05.2018

Zbliżają się wybory samorządowe. Rośnie zainteresowanie problematyką tejże instytucji władzy publicznej, choć ma ono bardzo ograniczony zakres. W wielkim uproszczeniu można bowiem przyjąć, że polska debata publiczna dostrzega w tej kwestii głownie problem partyjno-polityczny, ograniczony niekiedy do zagadnień personalnych. To poniekąd naturalne. Szkoda natomiast, że brakuje poważniejszej refleksji – nawet natury publicystycznej – nad ustrojową ro...

04.10.2017

Sejm Rzeczypospolitej pochyla się nad projektem ustawy „O zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw”. Za tym długim tytułem projektowanego aktu prawnego kryje się zasadnicza zmiana sposobów kierowania resortem spraw wewnętrznych. To także sygnał, że odchodzimy od modelu zarządzan...

28.09.2017

W dorocznej informacji o stanie Unii Europejskiej wygłoszonej w Parlamencie Europejskim J.C. Juncker stwierdził, iż nielegalna migracja na obszar UE zmniejszyła się w ciągu ostatniego roku o 97%. Bez wątpienia kroki podjęte przez Unię – uszczelnianie granic, instytucjonalne zmiany Frontexu i powołanie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz readmisyjne porozumienie z Turcją złagodziły parcie migracyjne. Trudno jednak powiedzieć, aby ro...

16.09.2017

Nie ma wątpliwości, że częścią manewrów Zapad 2017 jest oddziaływanie na zachodnią opinię publiczną. To stały element rosyjskiej taktyki imperialnej zarówno w czasach ZSRS jak za III Imperium – tego stworzonego po 2000 roku przez W. Putina. Sens tego rodzaju przedsięwzięcia jest bardzo prosty. Społeczeństwa zachodnie są ze swej natury pacyfistyczne, skłonne do przyjmowania haseł pacyfistycznych czy to wprost, czy też na poziomie podświadomych odr...

18.08.2017

Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy o powołaniu Państwowej Służby Ochrony. Tym samym przyjdzie się pożegnać z Biurem Ochrony Rządu – formacją, która istniała przez ostatnie 60 lat i wpisała się w tradycję instytucjonalną państwa, ale także w popkulturę (żarty z „borowików”). Ale, warto tu przypomnieć, że dzieje tej formacji sięgają pierwszych lat II Rzeczypospolitej, kiedy po zamachu na prezydenta Narutowicza w strukturze Ministerstwa Spr...

Please reload

  • YouTube
  • Facebook Social Ikona
  • Twitter Ikona społeczna