Józef Klimowicz
generał dywizji SG (w stanie spoczynku)

Urodził się 1 października 1949 r. Po ukończeniu w latach 1968-1969 kursu radiotelegrafistów w Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce pełnił służbę jako radiotelegrafista okrętowy na Niszczycielach ORP Wicher oraz ORP Grom w Gdyni, a następnie w Granicznej Placówce Kontrolnej Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP) w Kołobrzegu.

 

Po ukończeniu w 1982 roku Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie i uzyskaniu tytułu magistra prawa pełnił służbę w Bałtyckiej Brygadzie WOP w Koszalinie, a następnie w Dowództwie Wojsk Ochrony Pogranicza.

 

W latach 1991-2001 służył na różnych stanowiskach w Komendzie Głównej Straży Granicznej. Przez cały okres służby zarówno w WOP jak i Straży Granicznej związany z pionem kontroli ruchu granicznego /KRG/.

 

W 2001 roku objął stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej, które piastował do 2005 r. Na stopień generała brygady mianowany został w dniu 23 maja 2002 r., a 12 maja 2004 r postanowieniem Prezydenta RP na stopień generała dywizji.

 

Generał Klimowicz odznaczony został wieloma odznaczeniami polskimi i zagranicznymi między innymi: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski czy niemieckim Wielkim Krzyżem Zasługi, za nowatorskie rozwiązania organizacyjne na granicy polsko-niemieckiej w kontroli ruchu granicznego i ochronie granicy państwowej.

 

W 2006 roku na własną prośbę został zwolniony ze służby.

 

Jest harcerzem z zamiłowania. W przeszłości należał do klubu płetwonurków „Tryton” obecnie jest członkiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Interesuje się literaturą faktu, muzyką, historią oraz wędkarstwem.