dr Andrzej Karkoszka

Były Sekretarz Stanu w MON, profesor kilku uczelni,

 

Urodził się w 1945 w Łodzi. Jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz podyplomowego Studium Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego W 1977 uzyskał tytuł doktora nauk politycznych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (praca dotycząca weryfikacji strategicznych umów rozbrojeniowych USA-ZSRR), gdzie pracował jako adiunkt w latach 1969-1990. W tym czasie pracował także w latach 1975-80 w Sztokholmskim Międzynarodowym Instytucie Badań nad Pokojem (SIPRI). W latach 1984-86 był członkiem Grupy Ekspertów Rządowych Sekretarza Generalnego ONZ ws. Stref Bezatomowych i Zakazu Militaryzacji Kosmosu, a w latach 1986-1990 był członkiem Grupy Ekspertów UNIDIR.

 

W latach 1990-1991 pełnił funkcję doradcy w Kancelarii Prezydenta Państwa ds. polityki zagranicznej, a w latach 1992-93 był doradcą wiceministra Obrony Narodowej. W roku 1993 objął stanowisko dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Międzynarodowego MON, a w latach 1994-1995 dyrektora Departamentu Studiów Strategicznych MON.

W 1995 roku został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu – 1 Zastępcę Ministra ON. Funkcję tę pełnił do 1998 roku. Jako Sekretarz Stanu pełnił także m.in. funkcję przewodniczącego Zespołu ds. reformy MON wg Ustawy o Ministrze ON z 1995 r., w 1996 roku był szefem Komisji MON ds. działalności politycznej kadry Sztabu Generalnego, a w latach 1996-1997 był zastępcą przewodniczącego Zespołu RP ds. negocjacji akcesyjnych do NATO.

 

W latach 2000-2003 był członkiem Rady Naukowej Uniwersytetu NATO w Rzymie, a od 2002 roku Europejskiej Korporacji RAND. W latach 2004-2006 Przewodniczył także, w latach 2011-2012, IV Zespołowi (system bezpieczeństwa państwa) w Przeglądzie Bezpieczeństwa Narodowego, organizowanego w BBN.

 

W latach 1998-2000 był profesorem w Centrum Badań Bezpieczeństwa im. George C. Marshalla w Garmisch-Partenkirchen, a w latach 2000-2003 dyrektorem Badań w Genewskim Centrum Demokratycznej Kontroli Sił Zbrojnych /DCAF/.

 

W latach 2004-2005 został kierownikiem Pionu Polityki Obronnej MON, od 2004 do 2006 był pełnomocnikiem Ministra ON ds. I Strategicznego Przeglądu Obronnego MON, a także przewodniczył Zespołowi MON ds. Obrony Przeciwrakietowej. W latach 2010-2013 był członkiem Strategic Steering Group w Dowództwie Sił Specjalnych NATO (NSHQ).

 

W latach 2006-2008 roku pełnił funkcję dyrektora Biura Współpracy Europejskiej Związku Pracodawców Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego.

 

W latach 2006-2007 był profesorem wizytującym w Akademii Obrony Narodowej oraz profesorem w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem. W 2010 był profesorem w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej „Vistula”. W latach 2007-2011 pełnił funkcję dyrektora Zarządzającego w Aerospace, Defence & Security w firmie PricewaterhouseCoopers,

 

W 2012 objął stanowisko dyrektora ds. rozwoju rynku w PZL Świdnik/AgustaWestland, a w latach 2014-2017 pracował jako konsultant firm zbrojeniowych (Rheinmetall, Elbit, Bell, IAI).

 

Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych.