Mariusz_Antoni_Kamiński_Sejm_2014.JPG
Mariusz Antoni KAMIŃSKI

Polski polityk i prawnik, poseł na Sejm VI i VII kadencji.

Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 2012 na macierzystym wydziale uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie pracy pt. Frakcje parlamentarne w Sejmie RP. Regulacje prawne, analiza porównawcza, praktyka parlamentarna.

W latach 2000–2001 pracował jako asystent dyrektora Państwowej Agencji Radiokomunikacji w Białymstoku, a w 2001 jako p.o. naczelnika finansów i administracji w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji. W latach 2001–2002 był kierownikiem biura poselskiego Michała Kamińskiego w Białymstoku. Od 2002 do 2007 prowadził działalność gospodarczą pod nazwą E-Art Center.

W latach 2003–2005 pracował na stanowisku specjalisty ds. organizacyjnych w spółce komunalnej PUHP Lech Sp. z o.o., kierowanej przez Krzysztofa Putrę. Był następnie jego asystentem i doradcą, gdy ten pełnił funkcję wicemarszałka Senatu (2005–2007).

Należał do Młodzieży Wszechpolskiej (w latach 1997–1998 prezes Okręgu Białystok) i Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego (w latach 1998–2000 sekretarz Zarządu Regionu). Później przystąpił do Przymierza Prawicy, a następnie do Prawa i Sprawiedliwości, w którym pełni funkcje sekretarza i członka prezydium zarządu regionu. W latach 2001–2005 był pełnomocnikiem Forum Młodych PiS w Okręgu Białystok.

wyborach samorządowych w 2006 został wybrany na radnego rady miejskiej Białegostoku z listy PiS. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa oraz szefa Klubu Radnych PiS.

wyborach parlamentarnych w 2007, startując z 7. miejsca na liście PiS, został wybrany na posła z okręgu białostockiego, uzyskując 11 823 głosów. W Sejmie VI kadencji zasiada w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. 20 listopada 2009 został członkiem komisji śledczej do zbadania okoliczności porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. W 2011 kandydował w wyborach parlamentarnych z 4. miejsca na liście PiS w tym samym okręgu i ponownie uzyskał mandat poselski. Oddano na niego 22 675 głosów (5,29% wszystkich głosów oddanych w okręgu). W 2011–2012 był zastępcą przedstawiciela, a w latach 2012–2015 – przedstawicielem parlamentu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, w 2014 pełniąc funkcję drugiego zastępcy przewodniczącego frakcji partyjnej].

W 2014 tygodnik „Polityka” na podstawie rankingu przeprowadzonego wśród polskich dziennikarzy parlamentarnych wymienił go wśród 10 najlepszych posłów, podkreślając zwłaszcza wkład merytoryczny w tematyce obronności.  Jest adiunktem  na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej .

Żródło:wikipedia