7_JoannaSozanska-05 (2).jpg
Joanna Sozańska

Dyrektora Departamentu Współpracy Młodych Naukowców, Zastępczyni Redaktora Naczelnego Scientific Journal Junior. Doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka studiów azjatyckich bliskowschodnich oraz studentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendystka Programu Erasmus+ w Królestwie Maroka i Republice Turcji. Laureatka II edycji Programu TopMinds Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Pasjonatka kultury krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, feminizmu arabskiego, reżimów politycznych i migracji w Magrebie. 

TEKSTY AUTORKI: