Kardas_edited.jpg
Jarosław KARDAŚ
Pułkownik Służby Więziennej w stanie spoczynku

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.


W 1987 rozpoczął służbę w Służbie Więziennej (1987 - 2017). Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku w latach 1996 -2006, Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku w latach 2006-2014, Zastępca Dyrektora Generalnego SW w latach 2014-2016.


W 2008 roku uhonorowany medalem Papieża Benedykta XVI za wkład więziennictwa gdańskiego w rozwój wolontariatu hospicyjnego osadzonych.


W 2011 reprezentował polskie więziennictwo na Konferencji Dyrektorów Generalnych Administracji Penitencjarnych (CDAP) Rady Europy w Strasburgu.

TEKSTY AUTORA: