Prowadzimy też szkolenia z zakresu:

 • bezpieczeństwa informacyjnego, w tym dot.ochrony informacji niejawnych;

 • współczesnych zagrożeń dla Polski, Europy i świata;

 • zagrożeń terrorystycznych;

 • misji pokojowych i stabilizacyjnych;

 • działań ONZ,UE i NATO na rzecz bezpieczeństwa;

 • systemu obronnego RP;

 • Obrony Cywilnej;

 • Obrony Terytorialnej;

 • Służb Specjalnych;

 • wojen i konfliktòw zbrojnych, w tym konfliktòw hybrydowych;

 • działań organizacji pozarządowych na rzecz bezpieczeństwa;

 • działań Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, BOR, Żandarmerii Wojskowej na rzecz bezpieczeństwa;

 • ochrona VIP;

 • bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

 • działań Wojsk Specjalnych.