SZKOLENIA/OCHRONA INFORMACJI, RODO

1. Ochrona danych osobowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi

Szkolenie przeznaczone dla szefów i pracowników podmiotów, przedsiębiorstw lub instytucji w których mamy do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych.

Założenia i cele:

Po zakończonym szkoleniu słuchacze potrafią zidentyfikować co to są dane osobowe zwykłe oraz dane szczególne. Znają zasady postępowania z danymi, zarówno w formie elektronicznej jak i dokumentu fizycznego. Potrafią identyfikować zagrożenia związane z nieprawidłowościami w zakresie ochrony danych osobowych, znają sposoby przeciwdziałania ich ujawnieniu. Ponadto wiedzą z jakich elementów składa się system ochrony danych osobowych, jakie jest ich w nim miejsce jako szefa/pracownika oraz jakie działania podjąć w razie naruszenia zasad ochrony danych osobowych i komu je zgłaszać.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

Koordynator: 

JAROSŁAW JANCZEWSKI 

jaroslaw.jan@wp.pl
tel.: 728 915 879

2. Doskonalenie wiedzy osób realizujących zadania rzecznika prasowego w firmie, instytucji państwowej, samorządzie itp. w zakresie terminologii prawniczej w komunikacji z mediami.

Szkolenie przeznaczone dla szefów i pracowników podmiotów, przedsiębiorstw lub instytucji w których mamy do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych.

Cele:

Celem szkolenia jest zapoznanie dziennikarzy i rzeczników prasowych z poprawną nomenklaturą prawną oraz ochroną informacji w postepowaniach (karnym, cywilnym itp.); uświadomienie zagrożeń związanych z ujawnieniem informacji niejawnych, zawodowych, danych osobowych i innych. Ponadto słuchacze będą doskonalić umiejętności komunikowania się z mediami przy przekazywaniu informacji trudnych.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

Koordynator: 

JAROSŁAW JANCZEWSKI 

jaroslaw.jan@wp.pl
tel.: 728 915 879