ELEMENTY PROGRAMU

DZIECKO – RODZINA – CZŁOWIEK – SPOŁECZEŃSTWO

 1. Komunikacja z rodziną, otoczeniem i służbami.

 2. Interwencja policji.
  2.1. Cele działania i przebieg akcji.
  2.2. Reakcje otoczenia.
  2.3. Zachowania bierne i współpraca.

 3. Współpraca z policją, strażą pożarną i służbami ratowniczymi.

 4. Bezpieczna jazda i bezpieczna droga.

 5. Wypadki komunikacyjne.

 6. Katastrofy naturalne, powodzie i zalania, wiatr, osunięcia gruntów.

 7. Katastrofy budowlane, katastrofy przemysłowe, pożary.

 8. Procedury służbowe.

 9. Zachowania wobec broni (legalnej – nielegalnej, bierne – czynne).

 10. Zagrożenie życia w środowisku naturalnym, przetrwanie.

 11. Miasto, ulica – zagrożenia.

 12. Kradzież, rabunek, włamanie.

 13. Przemoc w szkole.

 14. Patologia rodziny.

 15. Alkoholizm, choroby, choroby psychiczne, kalectwo, śmierć.

 16. Pedofilia.

 17. Stres w zagrożeniu, stres w akcji.

 18. Reakcja na atak i samoobrona (samoobrona kobiet, dzieci).

 19. Taktyka przetrwania w stresie (porwania, uwięzienia, zakładnicy).

 20. Negocjacje.

 21. Psychologia strachu.

 22. Zbieranie informacji o sytuacji i otoczeniu.

 23. Prawne aspekty przemocy i obrony.

 24. Organizacje pomocowe.

 25. Ubezpieczenia.

 26. Nowe zagrożenia bezpieczeństwa (internet, telefony, foto/video, elektronika).

 27. Pierwsza pomoc.