Dariusz Kilian.jpg
Dariusz KILIAN
pułkownik rezerwy, magister inżynier

Wykształcenie: absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. St. Czarnieckiego w Poznaniu (1988). W 1996 roku ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, w 2006 roku – Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, kierunek: Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe, w 2017 roku – studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ochrony Środowiska, kierunek: Bezpieczeństwo, higiena i ochrona środowiska pracy. W 2018 roku uzyskał uprawnienia Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2017 (certyfikat TÜV SÜD Polska nr 1780/AKD/2018. W 2019 roku w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu ukończył studia podyplomowe kierunek: Ochrona danych osobowych w praktyce, absolwent WSB na kierunku Administracja samorządowa.

Doświadczenie zawodowe: w latach 1988–1990 dowodził pododdziałami czołgów – wprowadzał do funkcjonowania w jednostce wojskowej czołgi T-55 AM Merida z komputerowym systemem kierowania ogniem – opracował metodykę strzelań. W latach 1990–1994 pełnił służbę w Żandarmerii Wojskowej na stanowisku oficera działu dochodzeniowo-śledczego. Podczas służby aktywnie uczestniczył w zwalczaniu przestępczości w środowisku wojskowym. W tym czasie podnosił swoje kwalifikacje w zakresie kryminalistyki i kryminologii. W latach 1994–2017 pracował w wojskowych służbach specjalnych na wielu stanowiskach, wykonując swoje obowiązki zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Brał czynny udział w zwalczaniu szpiegostwa, terroryzmu, korupcji i przestępczości skierowanej przeciwko Siłom Zbrojnym RP. Realizował działania mające na celu ochronę i osłonę wojskowych przedstawicielstw dyplomatycznych. Prowadził szkolenia korpusu dyplomatycznego i rodzin z tematyki funkcjonowania w placówkach dyplomatycznych w krajach przyjmujących, w tym w lokalizacjach niesprzyjających Polsce. Zajmował się również logistyką instytucji państwowej, będąc odpowiedzialnym za zabezpieczenie jej funkcjonowania we wszystkich aspektach, w tym również w warunkach działania w strefach działań wojennych.

W latach 2017-2018 uczestniczył w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej, wykonując audyty bezpieczeństwa w szkołach oraz zajęcia  z kadrą dydaktyczną z zasad postępowania w przypadku zamachu terrorystycznego. Jako wykładowca wyższej uczelni prowadzi zajęcia ze słuchaczami studiów podyplomowych na kierunku „Edukacja dla bezpieczeństwa” (SZ RP, OC, reagowanie kryzysowe, podstawy prawne w szkole itp.) oraz „Kadry i prawo pracy” (RODO). Prowadzi działalność gospodarczą (audyty i szkolenia dla instytucji i firm prywatnych) w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa fizycznego oraz bezpieczeństwa danych.

TEKSTY AUTORA: