W numerze Sdirect24 Scientific Journal Junior 1(1)/2020 

Elżbieta JASINA 

"Koreańska fala – jeden z zasobów polityki soft
power Republiki Korei"

Sara PRZEPIÓRA 
"Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania wojny
domowej w Syrii"

Rafał FIODOROW

"System polityczny Nepalu"

Martyna ZYNKOWSKA

"Propaganda w kinie północnokoreańskim w
latach 80. XX wieku: Analiza wybranych filmów"

Julia KOŚCIUK-ZAŁUPKA

"Zabytki i ich ochrona w świetle
prawodawstwa Libanu na podstawie przepisów

prawnych z lat 1926-2008"

Marta GRYBEL

"System polityczny Malediwów"

OKŁADKA_SDIRECT24_JUNIOR_2.png
ISSN 2545-0697
The International Scientific Journal published under the auspices of 
NATO Defence Education Enhancement Program