CYBERBEZPIECZEŃSTWO Z ELEMENTAMI AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA SIECI  

 

Celem projektu jest przekazanie umiejętności rozumienia zjawisk zachodzących w sieci i opracowanie standardowych list kontrolnych umożliwiających identyfikację potencjalnych zagrożeń.

 

Efektem projektu będzie zdefiniowanie standardowych, prostych w użyciu checklist umożliwiających sprawną weryfikację poziomu bezpieczeństwa komputerów i sieci, oraz opracowanie podstawowych narzędzi w formie materiałów elektronicznych i papierowych pozwalających samodzielnie przechodzić powtarzalne procedury sprawdzające. 


Dokumenty będą gotowymi standardami możliwymi do bezpośredniego zastosowania w większości ośrodków odpowiedzialnych za sprawne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi (administracja państwowa i samorządowa, infrastruktura krytyczna, przedsiębiorstwa i firmy). Materiały zostaną dostosowane do upowszechnienia (szkoły, ośrodki lokalne, mieszkańcy itd.).

 

Forma zajęć – wykłady, ćwiczenia i prace samodzielne.

 

Grupy – 12 osób w ramach wykładów z podziałem na dwa zespoły po 6 osób w ramach ćwiczeń i realizacji konkretnych tematów.

 

Projekt zostanie zakończony specjalistycznym testem przeprowadzonym przez stowarzyszenie Security Direct, po którym studenci otrzymają (lub nie – w zależności od wyników) właściwy certyfikat potwierdzający umiejętności:

 

  • Praktycznego wykorzystania i modyfikacji opracowanych standardów.

  • Rozumienia istoty i sposobu funkcjonowania sieci.

  • Rozumienia istoty funkcjonowania społeczności sieciowych.

  • Bezpiecznej komunikacji w sieci.

  • Monitoringu treści i źródeł w sieci.

  • Rozumienia zjawisk manipulacji, fałszerstw i oszustw w sieci.

  • Rozumienia zjawisk o charakterze propagandowym. 

  • Odpowiedzialności za działania podejmowane w sieci.